Abreu Gunnarsson Juridik

Abreu Gunnarsson Juridik vill föra information och kunskap vidare och skriver därför artiklar inom hästjuridik och myndighetsjuridik. Nedan ser du publicerade artiklar från

Abreu Gunnarsson Juridik.


Har din häst skadats? Få koll på skadeståndet!

 

Vad händer om din häst plötsligt skadas? Är du medveten om vilka regler som gäller? Det kan kännas osannolikt, men det är samma lagar som används för att bestämma skadeståndet för din bil som för din häst. I lagens mening ses hästar nämligen inte som levande varelser utan som saker, något som blir tydligt i skadeståndsrätten. Att lagen inte är anpassad efter levande djur kan ställa till det i praktiken och därför ska jag förtydliga vad som gäller för just hästar och hur du som hästägare beräknar skadeståndet om din häst skadas. Läs mer...


Publicerad på www.hippson.se den 28 december 2019.

 

5 viktiga punkter till dig som ska sälja häst!


1. Kolla upp köparen
Vem är köparen egentligen? Är det ett företag eller en privatperson som köper? Det är viktigt att veta för att du ska kunna utreda vilka lagar som blir tillämpliga på försäljningen av din häst, köplagen eller konsumentköplagen. Om köparen vill reklamera något är det bra att vara medveten om vilken lag som gäller för att du ska veta hur du behöver förhålla dig till köparens önskemål eller krav. Läs mer...


Publicerad på www.agjuridik.se den 10 januari 2020.

 

Dolt fel i häst enligt konsumentköplagen - vad är det egentligen och hur hanterar du det?

 

Att köpa häst är för många ett stort och betydelsefullt beslut som även kan innebära en stor omställning i vardagen. Men vad gör du som nybliven hästägare när det visar sig att hästen inte uppfyller de förväntningar du hade? Vad gör du i de fall där hästen rent uppenbart har skador som inte framkommit tidigare? I den här artikeln kommer du att få veta lite mer om dolt fel i häst enligt konsumentköplagen och hur du ska hantera det.

Läs mer...


Publicerad på www.agjuridik.se den 18 mars 2020.

 

5 viktiga punkter för att få ett lyckat inackorderingsavtal!

 

Att bedriva inackordering är krävande och det är ofta många hyresgäster med minst lika många önskemål och krav. För att underlätta för dig som hästföretagare med inackordering kan det vara bra med att ha ett detaljrikt inackorderingskontrakt (eller uppställningsavtal som det också kallas) som från första stund stadgar vad som faktiskt gäller under tiden hyresgästen väljer att ha sin häst uppstallad hos dig. Läs mer...


Publicerad på www.agjuridik.se den 10 Februari 2020.

 

Checklista till dig som ska köpa häst!

 

1. Kolla upp säljaren
Vem äger hästen egentligen? Är det ett företag eller en privatperson som säljer? Det är viktigt att veta för att du ska kunna utreda vilka rättigheter du som köpare har gentemot säljaren. Det är nämligen olika lagar som blir tillämpliga på köp av häst, köplagen eller konsumentköplagen. Läs mer...


Publicerad på www.agjuridik.se den 29 janurari 2020.

 

HÄSTJURIDIKHästjuristens 7 tips på hur du kan undvika en hästtvist!

 

Att köpa häst är för många ett stort och betydelsefullt beslut som även kan innebära en stor omställning i vardagen. Men vad gör du som nybliven hästägare när det visar sig att hästen inte uppfyller de förväntningar du hade? Vad gör du i de fall där hästen rent uppenbart har skador som inte framkommit tidigare? I den här artikeln kommer du att få veta lite mer om dolt fel i häst enligt konsumentköplagen och hur du ska hantera det.

Läs mer...


Publicerad på www.agjuridik.se den 19 februari 2021

 
Vad ska du göra när migrationsverket avslår din ansökan om uppehållstillstånd?

 

Migrationsverket är den myndighet som avgör om du har rätt till uppehållstillstånd i Sverige eller inte. När migrationsverket beslutar att du inte har rätt till uppehållstillstånd får du ett avslag på din ansökan. Det avslaget har du möjlighet att överklaga till migrationsdomstolen som i bästa fall kan ändra beslutet. Men vad händer egentligen och vad behöver du ha koll på avseende överklagandeprocessen? Läs mer...


Publicerad på www.agjuridik.se den 2 mars 2021.


Så överklagar du avslag för ansökan om studentvisum: En tre-stegs-raket

 

Sverige tillsammans med den Europeiska unionen värnar om att vara världsledande inom forskning och studier, därför är du som student eftertraktad. Det händer däremot ibland att Migrationsverket meddelar ett avslag på ansökningar om förlängt uppehållstillstånd för studier. Här kan du få mer information om vad du kan göra om du vill fortsätta studera i Sverige. Läs mer...


Publicerad på www.enklajuridik.se den 20 april 2020.

ÖVRIG JURIDIKLäs juristens 5 tips om hur du överklagar migrationsverkets avslag på svenskt medborgarskap


Har du ansökt om svenskt medborgarskap och äntligen fått ditt beslut från migrationsverket? Fick du även nej efter att ha väntat lång tid på grund av migrationsverkets långa handläggningstider? Då har du möjlighet att överklaga beslutet för att låta migrationsdomstolen avgöra om beslutet var rätt eller fel. Läs mer...


Publicerad på www.agjuridik.se den 8 april 2021.

Abreu Gunnarsson Juridik engagerar

FÖRDJUPNING I JURIDIKEN
Så överklagar du ett beslut om avslag på uppehållstillstånd från Migrationsverket

 

Att ha kontakt med Migrationsverket är inte lätt och det är mycket du behöver hålla koll på. Men vad händer egentligen om du inte får uppehållstillstånd? Vad behöver du göra?

Den här texten är till för dig som har fått ett avslag på din ansökan om uppehållstillstånd i Sverige. Nedan kommer du att guidas genom de olika stegen som krävs för att överklaga ett avslag från Migrationsverket. Läs mer...


Publicerad på www.enklajuridik.se den 30 januari 2020.
5 tips till dig som ska förlänga ditt uppehållstillstånd

 

Om du idag har ett uppehållstillstånd i Sverige och du vill stanna kvar är det av största vikt att du har koll på när du ska ansöka om förlängt uppehållstillstånd och vad du behöver tänka på vid en sådan ansökan. Nedan listar jag de fem viktigaste råden till dig som vill förlänga ditt uppehållstillstånd i Sverige. Läs mer...


Publicerad på www.enklajuridik.se den 20 januari 2020.