Abreu Gunnarsson Juridik

ARBETSTILLSTÅND

Så ansöker du om arbetstillstånd

 

Det finns olika sätt att komma till Sverige och ett av de sätten är att du får ett arbetstillstånd. Huvudregeln är att du ansöker om uppehållstillstånd på grund av arbete utanför Sverige. Din ansökan måste också godkännas av migrationsverket innan du få en möjlighet att resa in i Sverige för att påbörja ditt arbete. Men hur går du tillväga för att få ett arbetstillstånd? I den här texten blir du vägledd genom stegen som förhoppningsvis ger dig ett arbetstillstånd!

 


 1. För att kunna ansöka om arbetstillstånd behöver hitta en tjänst

  För att du ska ha möjlighet att få ett arbetstillstånd enligt huvudregel krävs att du har hittat en tjänst. Det bästa och kanske smidigaste är att du söker arbeten som utannonseras på arbetsförmedlingen. Orsaken till att det är bra att söka tjänster hos arbetsförmedlingen är att de jobben utannonseras i enlighet med de EU-rättliga reglerna. EU-medborgare har nämligen förtur till de arbeten som erbjuds inom unionen. Om du är en så kallad tredjelandsmedborgare, alltså medborgare utanför EU, får du enbart arbeten som EU-medborgare inte har möjlighet att fylla upp. Tjänsten du söker måste därför ha annonserats i minst 10 dagar på arbetsförmedlingen eller motsvarande EU-plattform för att du ska kunna få ett arbetstillstånd genom den tjänsten.


 2. Sök jobbet – se till att kriterierna för arbetstillstånd är uppfyllda

  När du har funnit en tjänst som passar in på kriterierna ovan är det dags att söka jobbet. Det är viktigt att du berättar för din blivande arbetsgivare att du ännu inte har ett arbetstillstånd och att du kommer att behöva hjälp med att ansöka om tillstånd för att få arbeta i Sverige. Arbetsgivaren måste även erbjuda dig arbetsvillkor som är i enlighet med rådande kollektivavtal. Utöver det krävs också att du får en lön som du kan försörja dig på. I dagsläget anses en person kunna försörja sig på sitt arbete om denne har 13 000 kronor kvar efter skatt. Det är viktigt att arbetsgivaren håller dig försäkrad under tiden du arbetar. Du får inte heller tjäna mindre än minimibeloppet. Om något av kraven inte uppfylls under tiden du har ditt arbetstillstånd finns det en stor risk att ditt arbetstillstånd inte kommer att förlängas.


 3. Arbetsgivaren påbörjar ansökan om tillstånd för arbete

  När du har hittat en tjänst och en arbetsgivare som är villig att anställa dig påbörjas processen med migrationsverket. Ansökan om arbetstillstånd påbörjas av arbetsgivaren som behöver logga in på migrationsverkets e-tjänst. Arbetsgivaren får där fylla i information om tjänsten och dig som anställd. Din arbetsgivare får även svara på diverse frågor om det egna företaget. När samtliga frågor är besvarade ska ansökan i första hand skickas till berört fackförbund för ett utlåtande. Så snart fackförbundet har yttrat sig om tjänsten uppfyller kollektivavtalsmässiga kriterier skickas ansökan till dig som ska anställas. Du som ska få en anställning behöver då svara på frågor till migrationsverket. Så snart du har svarat kommer ansökan att slutgiltigt skickas till migrationsverket.


 4. Migrationsverket fattar beslut

  När migrationsverket har mottagit din ansökan om arbetstillstånd kommer myndigheten att gå igenom hela ansökan. Om det är något som saknas får du oftast möjlighet att komplettera med den informationen. Om samtliga kriterier är uppfyllda och din arbetsgivare anses som seriös får du ett beviljat arbetstillstånd, ofta i två år eller så länge som tjänsten ska pågå. För det fall att migrationsverket kommer fram till att något inte är uppfyllt kommer myndigheten att meddela ett avslag på din ansökan om arbetstillstånd. Migrationsverket kan meddela avslag om de anser att syftet med ansökan inte är att arbeta i Sverige. Myndigheten kan också avslå din ansökan om arbetsgivaren inte anses vara seriös eller inte har bevisat att det finns en tillräckligt god ekonomi för att anställa dig.


 5. Vad du kan göra om du får ett avslag på din ansökan om arbetstillstånd

  Om du får ett avslag på din ansökan om arbetstillstånd har du en möjlighet att överklaga migrationsverkets beslut inom tre veckor från att du fick ta del av beslutet. Vid ett överklagande är det viktigt att du klargör vilket beslut du överklagar, vad du önskar uppnå med överklagandet samt varför du anser att beslutet ska ändras. Ett överklagande bör grunda sig på de lagar som är tillämpliga i målet och dess förarbeten. Det kan även vara bra att hänvisa till praxis och doktrin.

  Om du önskar få hjälp med ett överklagande kan en jurist från Abreu Gunnarsson Juridik hjälpa dig med att överklaga beslutet.
Tillbaka

Kontakta en jurist: