Abreu Gunnarsson Juridik

LOTTERITILLSTÅND

Lotteritillstånd

 

För att få bedriva lotteri- eller spelverksamhet behöver du ansöka om ett tillstånd. Du ansöker om tillstånd via kommunen eller spelinspektionen, som också beslutar om din verksamhet kan få lotteritillstånd eller inte. Om det är kommun eller spelinspektionen som ska hantera din ansökan beror på vilken typ av licens du ska ansöka om. Du kan få mer vägledning avseende lotteritillstånd och aktuell licens här.

 

För att kunna erhålla ett lotteritillstånd krävs att du uppfyller vissa av lagen uppställda krav. Det innebär bland annat att du inte får vara försatt i konkurs, du måste ha fyllt 18 år, du får inte ha en förvaltare, du får inte tidigare har åsidosatt dina skyldigheter inom en näringsverksamhet och du får inte heller ha gjort dig skyldig till allvarlig brottslighet. Därtill krävs att du innehar den kunskap, erfarenhet och organisation som krävs för att driva verksamheten som du söker tillstånd för. Du behöver även anses vara lämplig för att bedriva verksamheten och det ska kunna antas att du kommer att följa de regler och lagar som finns för spelverksamheten.


Ett lotteritillstånd är begränsat i tiden och behöver förlängas senast fyra månader innan det löper ut. För det fall att du ansöker om en förlänging i tid gäller ditt tillstånd fram till dess att du får ett nytt beslut.


Abreu Gunnarsson Juridik kan hjälpa dig med din nyansökan, förlängningsansökan och yttranden avseende lotteritillstånd för att du ska kunna bedriva spelverksamhet.


För det fall att din ansökan om lotteritillstånd avslås eller om ditt tillstånd återkallas kan Abreu Gunnarsson Juridik hjälpa dig med ett överklagande. Kontakta juristbyrån direkt för att få vägledning i ditt ärende!
Tillbaka