Abreu Gunnarsson Juridik

Abreu Gunnarsson Juridik hjälper dig

NÄR DU BEDRIVER INACKORDERING

ABREU GUNNARSSON JURIDIK > ARTIKLAR > INACKORDERINGSAVTAL

5 viktiga punkter för att få ett lyckat inackorderingsavtal!

 

Att bedriva inackordering är krävande och det är ofta många hyresgäster med minst lika många önskemål och krav. För att underlätta för dig som hästföretagare med inackordering kan det vara bra med att ha ett detaljrikt inackorderingskontrakt (eller uppställningsavtal som det också kallas) som från första stund stadgar vad som faktiskt gäller under tiden hyresgästen väljer att ha sin häst uppstallad hos dig.

 

 

1. Specificera stallhyran i avtalet

 

Det kan tyckas självklart att stallhyran ska finnas med i ett inackorderingsavtal, men det tåls att påminna om. Att specificera stallhyran handlar inte endast om att skriva hur mycket hästägaren ska betala varje månad. Du bör ha med exakt vad som ingår i det priset, dag då stallhyran ska vara inbetald varje månad samt att det tillkommer kostnader för sådant som inte ingår i stallhyran. Desto tydligare, desto bättre. Om det uppstår frågetecken vid ett senare tillfälle har du alltså möjlighet att ta fram inackorderingsavtalet och hänvisa till precis det som står. Om hyresgästen inte betalar för sig finns det en risk att du behöver driva in pengarna med hjälp av kronofogden eller domstol och då är det framförallt inackorderingsavtalet som kommer vara av störst betydelse vid bedömningen av om du har rätt till pengar eller inte.

 

 

2. Vilka förväntningar som finns på hästägaren i ditt stall

 

I uppstallningsavtalet bör det även framgå vad som förväntas av hästägaren. Är det ett kollektiv där samtliga måste hjälpa till med fodringar, in- och utsläpp med mera? Här är det viktigt att ta med exakt hur många pass som hästägaren behöver ha och hur den eventuellt kan slippa sina pass. Vissa har möjligheten att erbjuda att köpa loss sina pass och då behöver det framgå om det gäller samtliga pass, ett visst antal och vad det i sådant fall skulle kosta.

 

 

3. Reparationskostnader - vad händer när något går sönder i stallet?

 

Hästar är onekligen stora djur som ibland har sönder saker och ting i sin omgivning. Ett vanligt förekommande problem hos stallägare är att boxväggar går sönder för att hästar ibland sparkar eller tuggar sönder dessa. Även hagar går sönder titt som tätt, ibland av väder och vind, andra gånger av vilt men inte helt sällan av hästarna själva. Vem är det som ska stå för kostnaden när detta och mycket annat behöver repareras? Det är en god idé att som stallägare förekomma dessa problem för att minska risken för dålig stämning när det blir en aktuell fråga i stallet, något som kan regleras i inackorderingsavtalet.

 

 

4. Vilka försäkringar måste hästägaren ha för att stalla upp sin häst hos dig?

 

Hur ser det ut med dina och hästägarnas försäkringar egentligen? Även detta kan vara bra att förtydliga i uppstallningsavtalet, exempelvis om du har krav på att hästägaren ska ha en särskild typ av försäkring gällande sin häst. Det kan även vara relevant för hästägaren att veta vilka försäkringar du som stallägare har för att veta vad de själva behöver försäkra.

 

 

5. Definiera uppsägningstid och deposition

 

En ständigt återkommande fråga är hur lång uppsägningstiden är för en stallplats. Svaret på frågan är enkel, hur lång uppsägningstid har ni avtalat om i uppställningsavtalet? Det är en viktig punkt i inackorderingsavtalet för båda parter. Du som stallägare behöver veta hur lång tid du har på dig att hitta en ny hästägare som vill stalla upp sin häst hos dig när någon säger upp sin plats. Dessutom är det bra för hästägaren att veta hur lång tid i förväg en uppsägning behöver ske för att planeringen ska fungera för en flytt. Se till att ha en uppsägningstid som båda parter känner sig bekväma med.

 

Om du som stallägare vill ha extra säkerhet för tillfällen då en hästägare inte betalar stallhyran eller då en hästägare inte betalar reparationskostnader är det bra att ha en deposition. Det bör framgå tydligt i avtalet hur stor depositionen är och vad du som stallägare har rätt att använda depositionen till.

 

 

Söker du en hästjurist som kan hjälpa dig med kontraktsskrivning? Abreu Gunnarsson Juridik hjälper dig att ta fram ett avtal som passar just dig och dina behov. Kontakta hästjuristen på alicia@agjuridik.se!

 


Tillbaka

Kontakta hästjuristen här: