Abreu Gunnarsson Juridik

Abreu Gunnarsson Juridik hjälper dig

ATT ÖVERKLAGA BESLUT OM  UPPEHÅLLSTILLSTÅND

ABREU GUNNARSSON JURIDIK > ARTIKLAR > ATT ÖVERKLAGA BESLUT OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND

En guide till hur du överklagar Migrationsverkets beslut om att inte bevilja uppehållstillstånd på grund av anknytning

 

Har du en familjemedlem, kanske make, sambo eller barn som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning till dig? Om du anser att Migrationsverket har gjort fel bedömning i ert ärende har du en möjlighet att överklaga beslutet till Migrationsdomstolen för chansen att ändra Migrationsverkets beslut. Migrationsjuristen Alicia Abreu Gunnarsson ger dig sina bästa tips till ett bra överklagande här!

 

 1. Red ut hur lång tid du har på dig att överklaga beslutet

  När du tar emot beslutet från Migrationsverket om att din anhöriga inte får uppehållstillstånd i Sverige behöver du snabbt reda ut hur lång tid du har på dig att överklaga till Migrationsdomstolen. Normalt sett har du tre veckor på dig från det att du tog del av beslutet. Du bör dock vara på din vakt, för om du inte kan bevisa att beslutet mottogs mycket senare än vad Migrationsverket kan förvänta sig finns det en risk att ditt överklagande avvisas när du skickar in det.


 2. Förstå varför du har fått nej på ansökan om uppehållstillstånd

  Om du förstår orsaken till varför Migrationsverket inte gav din familjemedlem ett uppehållstillstånd blir det mycket lättare att argumentera för att myndigheten har fattat fel beslut. Om det hade med din försörjning att göra bör du fokusera på att bevisa att försörjningen uppfyller samtliga krav. Är det istället bostaden som anses vara för liten behöver du fokusera på att hitta en bostad av tillräcklig storlek. Om det istället handlar om att Migrationsverket bedömt att din relation med din make är upprättad för skens skull måste du lägga all kraft på att motbevisa myndigheten.


 3. Hitta argument till ditt överklagande om uppehållstillstånd

  När du har förstått orsaken till varför du fick nej på din ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning är det hög tid att hitta hållbara argument. Migrationsdomstolen kommer inte att ändra beslutet för att du för fram dina känslor kring beslutet. Det är viktigt att du finner stöd i lagen. När du har hittat rätt lagrum i utlänningslagen behöver du se om det finns någon bestämmelse i den tillfälliga lagen som påverkar din situation. Även den tillfälliga förordningen kan vara av intresse när du letar efter goda argument. Det räcker dock inte att endast titta i lagar och förordningar när du försöker ändra Migrationsverkets beslut. Även praxis från Migrationsöverdomstolen kan vara bra att se över. Om det redan finns en dom som rör liknande situation som du befinner dig i kan det vara till hjälp vid prövningen hos Migrationsdomstolen.


 4. Strukturera ditt överklagande till Migrationsdomstolen

  När du börjar skriva ditt överklagande till Migrationsdomstolen är det bra om du har en god struktur. Om du presenterar dina argument till varför din make, sambo eller ditt barn ska få uppehållstillstånd på grund av er anknytning på ett tydligt sätt kommer det att underlätta processen i Migrationsdomstolen. Ett överklagande behöver därför tydligt visa vilket beslut som överklagas, vem som överklagar och om det finns ett ombud. Dessutom ska det stå klart vad som yrkas och vilka grunderna för detta är. När det är fastställt kan överklagandet utvecklas ytterligare angående varför din familjemedlem ska få bosätta sig i Sverige. Slutligen ska även bevisning bifogas till överklagandet. När det gäller bevisning i migrationsrättsliga ärenden är det viktigt att beskriva för rätten vad du har för avsikt att styrka med den ingivna bevisningen.


 5. Skicka in överklagandet till Migrationsverket

  När du har korrekturläst överklagandet är det god tid att skicka in överklagandet till Migrationsverket. När du postar ett överklagande är det bra att ha ett par dagar till godo för att posten ska hinna fram till myndigheten. Det går alltså inte att posta överklagandet samma dag som det ska vara inne hos Migrationsverket, då kommer det att komma försent. När överklagandet är inne hos Migrationsverket kommer myndigheten att se över din text och därefter lämna ärendet till Migrationsdomstolen. När Migrationsdomstolen har hunnit gå igenom ditt ärende får du slutligen en dom, som förhoppningsvis ger din anhöriga ett uppehållstillstånd i Sverige.


  * Hur gör du för att få hjälp med ett överklagande?

  Om du vill optimera dina chanser att ändra Migrationsverkets beslut kan det vara en god idé att anlita en migrationsjurist som har gedigen erfarenhet av att överklaga Migrationsverkets beslut. Abreu Gunnarsson Juridik hjälper dig gärna att upprätta överklagandet. Du kan både maila och ringa juristbyrån för att få en första fri bedömning.

Kontakta juristen här: