Abreu Gunnarsson Juridik

DRÖJSMÅLSTALAN

Begäran om att få ärende avgjort - Dröjsmålstalan

 

Har du begärt att få ditt ärende avgjort hos migrationsverket eller en annan myndighet eftersom att det passerat mer än sex månader sedan ärendet inleddes? Har du även fått avslag på din begäran? Du är inte ensam, men glöm inte att det går att överklaga beslutet.

 

 

Är det vanligt att få avslag på sin begäran?

 

Ja, det är någorlunda vanligt att åtminstone migrationsverket avslår människors begäran om att få sina ärenden avgjorda. Det är dessutom så att besluten just nu är automatiserade hos myndigheten och motiveringen lyder enligt följande:

 

Migrationsverket har inte hunnit avgöra ditt medborgarskapsärende inom fyra veckor och avslår därför din begäran.

 

 

Går det att överklaga?

 

Ja, det går att överklaga ett sådant beslut, men enbart en gång. Det är därför viktigt att du inte missar deadlinen för överklagandet. I januari i år kritiserade Justitieombudsmannen migrationsverket för myndighetens långa handläggningstider inom medborgarskapsärenden, asyl samt uppehållstillstånd på grund av anknytning. Migrationsverket kritiserades även för sin passivitet under handläggningstiden. Det kan därför finnas goda möjligheter vid ett eventuellt överklagande.


 

Hur ofta går det att begära att få sitt ärende avgjort?

 

Det går enbart att ansöka om att få sitt ärende avgjort en gång. Om du inte överklagar ett avslag kommer du alltså inte att ha möjlighet att vid ett senare tillfälle påskynda ärendet med samma medel. Även om ett överklagande aldrig kan vara en garanti för att ditt beslut ändras så är det åtminstone din enda chans att försöka ändra beslutet.

 

 

Går det att få hjälp med ett överklagande?

 

Ja, jurist Alicia Abreu Gunnarsson har god erfarenhet av att överklaga avslag på begäran att få sitt ärende avgjort och kan dessutom hjälpa till med ett överklagande till ett fast pris.

Hör gärna av dig för att få konsultation och prisförslag!




Tillbaka

Kontakta juristen här: