Abreu Gunnarsson Juridik

BESÖKSVISUM

BESÖKSVISUM

Vad är ett besöksvisum?

 

Ett besöksvisum ger dig möjlighet att lagligen besöka Sverige utan att du har för avsikt att arbeta eller bo här. Det är viktigt att ditt besök har karaktären av just ett besök, annars finns det en stor risk att din ansökan om besöksvisum avslås. När du kommer till Sverige på grund av besök som medborgare utanför EU och EES får du enligt huvudregeln inte arbeta i Sverige. Du behöver därför ha tryggat din vistelse ur ett ekonomiskt perspektiv innan du kommer till hit.

 

I de allra flesta fall tar Migrationsverket ut en avgift för att hantera din ansökan om att få komma till Sverige på besök. Det är därför bra att du innan ansökan förvissar dig om vad som krävs för att få besöksvisumet godkänt. Här har du juristens 7 viktigaste punkter avseende besöksvisum, som kan hjälpa dig innan du har ansökt.


Ett besöksvisum möjliggör att exempelvis uttländska familjemedlemmar kan besöka dig under längre tid, vilket bland annat kan bli aktuellt vid sjukdomsfall eller då du behöver extra hjälp i hemmet.Hur kan du få hjälp av Abreu Gunnarsson Juridik?

 

Abreu Gunnarsson Juridik företräder privatpersoner som fått avslag av på ansökan om att besöka Sverige. Du kan även få hjälp med rådgivning inför och efter en ansökan. Om du får ett negativt beslut efter ansökan kan du överklaga beslutet till Migrationsdomstolen.

 

Med ett ombud som åtar sig uppdrag inom migrationsrätt kan du som klient känna dig trygg med att du får god hjälp. Du behöver inte sätta dig in i de förvaltningsprocessrättsliga reglerna och du ökar chanserna för att få din ansökan beviljad.


Tillbaka

Kontakta en jurist: