Abreu Gunnarsson Juridik

Abreu Gunnarsson Juridik 

KOSTNADER

I många situationer finns det möjlighet för dig som klient att få delar av kostnaderna betalda av din försäkring (normalt hemförsäkringen), så kallat rättsskydd. Om du inte har en försäkring med rättsskydd kan du ibland få möjlighet till rättshjälp via Rättshjälpsmyndigheten. Abreu Gunnarsson Juridik hjälper till att kolla upp om du har möjlighet att få rättsskydd eller rättshjälp. 


Vi strävar efter att erbjuda klienten en tydlig kostnadsbild. På begäran förser vi er med en uppskattning av vårt arvode och, beroende på uppdragets natur, kan vi också avtala om en budget eller annat arvodesarrangemang. Arvodesbelopp anges inklusive moms gentemot privatpersoner och exklusive moms gentemot näringsidkare.

 

Om vi inte avtalar annat fastställs arvodet efter nedlagd tid för varje påbörjad kvart.

Utöver våra arvoden kan kostnader för resor och andra utgifter debiteras.


Läs våra allmänna villkor här.Kontakta juristbyrån här: