Abreu Gunnarsson Juridik

Abreu Gunnarsson Juridik 

KOSTNADER

I många situationer finns det möjlighet för dig som klient att få delar av kostnaderna betalda av din försäkring (normalt hemförsäkringen), så kallat rättsskydd. Om du inte har en försäkring med rättsskydd kan du ibland få möjlighet till rättshjälp via Rättshjälpsmyndigheten. Abreu Gunnarsson Juridik hjälper till att kolla upp om du har möjlighet att få rättsskydd eller rättshjälp. 


Vi strävar efter att erbjuda klienten en tydlig kostnadsbild. På begäran förser vi er med en uppskattning av vårt arvode och, beroende på uppdragets natur, kan vi också avtala om en budget eller annat arvodesarrangemang. Arvodesbelopp anges inklusive moms gentemot privatpersoner och exklusive moms gentemot näringsidkare.

 

Om vi inte avtalar annat fastställs arvodet efter nedlagd tid för varje påbörjad kvart.

Utöver våra arvoden kan kostnader för resor och andra utgifter debiteras.


Läs våra allmänna villkor här.EN FÖRSTA JURIDISK RÅDGIVNING


Att kontakta en jurist är inte alltid ett enkelt beslut att ta. Därför erbjuder juristbyrån

Abreu Gunnarsson Juridik en första juridisk rådgivning av din situation för att du därefter ska få möjlighet att besluta hur du vill gå vidare. I vissa fall är dessutom den första bedömningen tillräcklig hjälp.

 

Den juridiska rådgivningen sker vanligtvis via mail där du skickar in din fråga och får svar så snart en jurist har tid. Det brukar ta ungefär en arbetsdag innan du får svar på din fråga.

 

Ofta finns det flertalet saker du kan göra själv innan du anlitar en jurist, därför ser juristbyrån Abreu Gunnarsson Juridik till att upplysa dig om dessa åtgärder. Om du trots detta inte når framgång med din frågeställning eller ditt problem kan det vara tid att ta hjälp av en jurist i förlikningssamtal, avtalsskrivande, avtalsgranskning eller tvistemål.


Kontakta info@agjuridik.se för att få din juridiska bedömning.

 

Kontakta juristbyrån här: