Abreu Gunnarsson Juridik

KUNSKAPSPROV

KOMMUNENS KUNSKAPSPROV

 

För att du ska kunna tilldelas ett serveringstillstånd för din verksamhet krävs att du kan visa att du är lämplig att bedriva verksamheten med ett tillstånd för servering. Kommunen bedömer om du är ekonomiskt och personligt lämplig samt om du har tillräckliga kunskaper avseende alkohollagen. Därför ger kommunen dig en möjlighet att göra ett kunskapsprov i samband med ansökan.

 

Det är kommunen där serveringsstället är beläget som är den kommun du söker serveringstillstånd hos. Det är också kommunen som ska se till att du kan få göra kunskapsprovet som krävs. Provet ska följa de föreskrifter som Folkhälsomyndigheten har avseende serveringstillstånd, vilket är kommunens uppgift att säkerställa.

 

Provet för serveringstillstånd är uppdelat i fyra olika kategorier; alkoholpolitik, bestämmelser om servering, bestämmelser om tillsyn samt bestämmelser om mat och utrustning. Varje delområde bedöms för sig och du behöver ha minst 75 procent rätt på varje område för att godkännas. Provet finns tillgängligt på svenska, engelska och arabiska och du får välja att skriva på det språk du själv önskar.

 

Om du inte godkänns första gången du skriver provet har du möjlighet att skriva två omprov. Därefter behöver du göra en ny ansökan. Om du blir godkänd kan du söka serveringstillstånd i upp till fem år, baserat på det provresultatet.

 

Det finns ett kunskapsprov för serveringstillstånd för att säkerställa att du som söker och kommer att vara tillståndsinnehavare har tillräckliga kunskaper om lagstiftningen på området. Det är viktigt att man som tillståndshavare har en god förståelse om vad som menas med en ansvarsfull alkoholservering.

 

Man kan inte ta del av proven innan eller efter provskrivningen, då det omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen. Orsaken till detta är att kommunen ska kunna säkerställa att du de facto har den kunskap som framkommer vid provtillfället. Du kommer alltså inte att få veta vilka frågor du hade fel på när du mottager resultatet.

 

Det är därför viktigt att du förbereder dig väl inför ditt kunskapsprov. Känner du att du skulle vilja få en genomgång av de relevanta reglerna kan du alltid kontakta oss på Abreu Gunnarsson Juridik för att boka in ett seminarium eller ett möte, där vi hjälper dig att identifiera huvudpunkterna.

 

Stort lycka till med ditt kunskapsprov!

 

 


Tillbaka