Abreu Gunnarsson Juridik

Abreu Gunnarsson Juridik hjälper dig

MED STRANSKYDD

Strandskydd 

Om du önskar ändra något på ett område som är strandskyddat behöver du ansöka om strandskyddsdispens. Huvudregeln är att du inte får ändra något i strandskyddade områden. I första hand är det kommunen som beslutar om strandskyddsdispens, men i vissa situationer kan länsstyrelsen besluta.

 

I följande situationer kan du få dispens från strandskyddet:

 

  • Om det finns särskilda skäl för ett undantag från strandskyddet.
  • Om syftet med strandskyddet inte påverkas med anledning av det du söker dispens för.

 

Trots att kommunen beviljar dispens från strandskyddet kan länsstyrelsen överpröva beslutet. Länsstyrelsen kan besluta om att upphäva, bevilja eller ändra kommunens beslut om strandskyddsdispens.

 

Abreu Gunnarsson Juridik kan hjälpa dig att överklaga ett beslut om strandskyddsdispens. Kontakta juristbyrån så snart som möjligt för att få hjälp med ditt överklagande!Tillbaka