Abreu Gunnarsson Juridik

Abreu Gunnarsson Juridik hjälper dig

NÄR DU SKA KÖPA HÄST

ABREU GUNNARSSON JURIDIK > ARTIKLAR > HÄSTJURISTENS CHECKLISTA TILL DIG SOM SKA KÖPA HÄST

Hästjuristens checklista till dig som ska köpa häst


Att köpa häst är roligt men också krävande då det är många komponenter som ska falla på plats. Det är inte alltid lätt för dig som hästägare att hålla reda på allt nödvändigt vid ett hästköp och Abreu Gunnarsson Juridik gör därför sitt yttersta för att underlätta hästjuridiken för dig.


Checklista till dig som ska köpa häst!

 

 1. Undersök personen som säljer hästen

  Vem äger hästen egentligen? Är det ett företag eller en privatperson som säljer? Det är viktigt att veta för att du ska kunna utreda vilka rättigheter du som köpare har gentemot säljaren. Det är nämligen olika lagar som blir tillämpliga på köp av häst, köplagen eller konsumentköplagen. Om du upptäcker fel med hästen efter att du köpt den kanske du är i behov av att reklamera hästen och få någon ersättning för felet, då är det viktigt att du vet vilken lag som gäller. Här kan du läsa mer om vilken lag som ska tillämpas vid ditt hästköp. Du kan även förhindra eventuella problem genom att göra efterforskningar på säljaren. Har säljaren exempelvis pågående tvister i domstol eller är den allmänt känd för att göra dåliga hästaffärer? Gör ett bra grundjobb innan du köper din häst.


 2. Veterinärbesiktiga hästen innan köpet går igenom

  Du har ett ansvar som hästköpare att kolla upp hästen ordentligt. Sådant som du borde ha upptäckt vid en veterinärbesiktning blir svåra att få ersättning för vid ett senare tillfälle. Dessutom kan relevanta problem dyka upp vid en veterinärbesiktning som gör att du inser att du inte har möjlighet att ta hand om hästen. Det är sådant du normalt vill veta innan du faktiskt får hem din häst, det är nämligen inte helt lätt att lämna tillbaka en nyköpt häst till säljaren.


 3. Ha ett bra köpekontrakt

  Behövs verkligen ett köpekontrakt, alltså ett avtal som reglerar köpet? Givetvis! Här bör ni definiera allt som kan tänkas uppstå vid köpet av hästen. Har ni en särskild överenskommelse? Du kanske får testa att ha hästen hemma en stund för att därefter utvärdera om det blev bra eller inte, då är det viktigt med tydlighet kring vad ni bestämt. Om det sedan blir en tvist kring vad som utlovades och inte utlovades, är det främst avtalet ni kommer att utgå ifrån, så var ordentlig. Ett muntligt avtal är också gällande, men det är svårt att bevisa vad som gäller vid ett muntligt avtal. Om du har ett muntligt avtal är det bra om du snabbt skriver ned det som sagts för att därefter sända det för bekräftelse till motparten.


 4. Provrid hästen flera gånger innan du bestämmer dig för att köpa den

  För att kunna göra en bra bedömning gällande hästen är det viktigt att du provrider hästen flera gånger. Köp som regel inte en häst som du endast sett på video, det kan vara en gammal video och dessutom kanske du och hästen inte passar ihop när ni väl ses. Vid provridning ges även en god chans för dig att uppmärksamma olika beteenden som kanske inte framkommer annars. För det fall att du köper hästen efter att endast ha sett den på video kommer du att få det mycket svårare om du senare önskar reklamera hästen.


 5. Reklamera hästen till säljaren så snart du upptäckt felet

  Om du trots allt fått hem hästen och insett att det är något som är fel med den behöver du meddela säljaren detta snarast möjligt. Beroende på när du reklamerat felet kan det resultera i olika utfall med anledning av vilken lag som är tillämplig på just ditt hästköp. Får säljaren veta för sent att det är något fel på hästen kan det resultera i att du inte längre har rätt att få ersättning för felet. 
Ytterligare tips till dig som ska köpa häst!

 

 

Om du behöver hjälp att upprätta ett köpekontrakt är du hjärtligt välkommen att kontakta Abreu Gunnarsson Juridik på info@agjuridik.se. Du kan även få hjälp att kvalitetssäkra ett redan befintligt köpekontrakt innan du väljer att skriva under det. Läs mer om kostnader här
Tillbaka

Kontakta hästjuristen här: