Abreu Gunnarsson Juridik

TOBAKSFRIA NIKOTINPRODUKTER

Här är de mest väsentliga punkterna i den nya lagen om tobaksfria nikotinprodukter

 

Den 21 juni 2022 röstade riksdagen igenom den nya lagen om tobaksfria nikotinprodukter. Dessa nikotinvaror har tidigare varit oreglerade och fallit utanför tobakslagstiftningen. Riksdagen har dock antagit den nya lagen för att reglera de tobaksfria nikotinprodukterna, vilket innebär att du som företagare måste vidta vissa åtgärder. Här får du en genomgång av vad som är mest väsentlig för att följa den nya regleringen.

 

 1. Anmälan om försäljning

  Du som har en butik vilken bedriver försäljning av tobaksfria nikotinprodukter har tidigare inte behövt anmäla din försäljning. Säljer du tobaksfria nikotinprodukter är chansen stor att du redan säljer tobak och då är denna reglering inte särskilt främmande. Nu krävs det att du som näringsidkare anmäler din försäljning till kommunen. Anmälan ska göras till den kommun där det fysiska försäljningsstället är beläget. Du som inte har ett fysiskt försäljningsställe ska anmäla försäljningen av tobaksfria nikotinprodukter till den kommun där bolaget har sitt säte. I de fall där det avser utländska bolag skall anmälan ske till den kommun där företaget har sitt fasta driftställe.

  Du ska ha anmält din försäljning senast 1 augusti 2022, då lagen träder i kraft i denna del.

 2. Egenkontroll

  Nu krävs det även att du som företagare bedriver egenkontroll över försäljningen. För att uppfylla kraven behöver du ett egenkontrollprogram som är utformat efter din specifika verksamhet och dess behov. Egenkontrollprogrammet ska lämnas in samtidigt som du anmäler att du kommer bedriva försäljning av tobaksfria nikotinprodukter.

  Du ska lämna in egenkontrollprogrammet senast 1 augusti 2022, då lagen träder i kraft i denna del.

 3. Ålderskrav

  Med den nya lagen har ett ålderskrav införts. Tobaksfria nikotinprodukter får inte säljas till personer under 18 år. Du som säljer dessa produkter måste förvissa dig om att mottagaren är fyllda 18 år. Skulle du anta att produkten ska användas av en yngre person får du inte sälja den tobaksfria nikotinprodukten.

  Det innebär att du måste kontrollera köparens ålder vid försäljning. Det kravet föreligger även om du bedriver försäljning på distans eller genom automat.

 4. Tillsyn

  Du som säljer tobaksfria nikotinprodukter kommer att vara under tillsyn, på ett sätt som påminner om tillsynen vid försäljning av tobaksvaror. Kommunen ansvarar för tillsyn gentemot näringsidkare.

 5. Märkning

  Tobaksfria nikotinprodukter ska vara försedda med innehållsförteckning och en varningstext om nikotinets skadeverkningar, en hälsovarning. Det är viktigt att säkerställa att detta finns, då det är straffbelagt att lämna ut produkter utan dessa märkningar till konsumenter.

  Produkterna får inte antyda att de är mindre skadliga än andra sådana produkter och inte heller påminna om kosmetiska produkter.

 6. Marknadsföring

  Vid marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter ska särskild måttfullhet iakttagas. Den får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av tobaksfria nikotinprodukter.

 7. Föreläggande eller förbud

  Om du inte följer lagen och dess regleringar kan du tilldelas ett föreläggande eller förbud enligt den nya lagen om tobaksfria nikotinprodukter. De besluten kan överklagas till förvaltningsrätten. Abreu Gunnarsson Juridik hjälper dig om du behöver.  
Tillbaka