Abreu Gunnarsson Juridik

Abreu Gunnarsson Juridik hjälper dig

MED MIGRATIONSRÄTT

Vad är migrationsrätt?

 

Migrationsrätt är de ärenden som handläggs av migrationsverket, som exempelvis ansökan om uppehållstillstånd, visum eller svenskt medborgarskap. Migrationsverket ska handlägga sina ärenden i enlighet med gällande lagstiftning och det ska ske skyndsamt.


Ibland uppstår ändå situationer där migrationsverket gjort fel och tillämpat lagen felaktigt. Myndigheten kan även missa att beakta viktig information som du lämnat in, vilket lett till att du fått ett negativt beslut som skulle kunna ha blivit positivt om all information uppmärksammats. Om detta har hänt finns den en god anledning att överklaga migrationsverkets beslut. Abreu Gunnarsson Juridik har möjlighet att hjälpa dig med ett sådant överklagande till löpande timtaxa. Kontakta oss direkt!


Vad kan Abreu Gunnarsson Juridik hjälpa dig med?


  1. Uppehållstillstånd
  2. Arbetstillstånd
  3. Svenskt medborgarskap
  4. Visum
  5. DröjsmålstalanTillbaka

Kontakta oss: