Abreu Gunnarsson Juridik

EN GUIDE TILL LOTTERITILLSTÅND

En snabbguide till vad du behöver tänka på om du ska ansöka om lotteritillstånd

 

 1. Vilken licens och vilket typ av spel vill du arrangera?
  Det finns olika typer av licenser du kan ansöka om för att få anordna ett lotteri. De kan delas upp i tre kategorier:

  Licens som endast får ges till ett direkt eller indirekt helägt statligt aktiebolag.
  1. Statligt spel.
  2. Licens som endast får ges till en ideell förening eller registrerat trossamfund, vars huvudsakliga syfte är att främja allmännyttiga ändamål.
  3. Spel för allmännyttiga ändamål
  4. Licens som är öppen för alla att söka.
   1. Kommersiellt onlinespel.
   2. Vadhållning.
   3. Landbaserat kommersiellt spel.
   4. Spel på fartyg i internationell trafik

 2. Vilken typ av lotteri vill du arrangera och vilken typ av licens har du befogenhet att ansöka om?
  Det är viktigt att du vet vilken typ av spel du vill arrangera eftersom kraven och reglerna kan skilja sig åt. När du vet det kan du gå vidare med din ansökan.

 3. Vad har du för syfte med lotteriet?
  Vilket syfte har lotteriet? Du behöver ha en tydlig anledning till varför du vill arrangera lotteriet. Det kan exempelvis vara för att samla in pengar till en förening eller för att stödja en välgörenhetsorganisation. Genom att definiera detta kan du också utröna vilket typ av licens du bör ansöka om.

  Hur har du tänkt att lotteriet ska arrangeras? Du behöver planera hur lotteriet ska genomföras, vilka priser som ska delas ut och hur vinnarna ska dras. Det är också viktigt att du tänker på säkerheten kring din spelverksamhet.

 4. Vilken lagstiftning bör du ta i beaktning?
  Vad säger lagstiftningen om lotteriverksamheter? Det finns strikta regler och krav som måste följas när det gäller lotterier. Du behöver undersöka vad som gäller i din kommun eller region, eftersom kraven kan variera beroende på var du bor. Det är framförallt spellagen som blir aktuell när det avser lotteritillstånd. Spellagen stadgar att Spelverksamhet ska vara lämplig ur allmän synpunkt samt bedrivas på ett sunt och säkert sätt under offentlig kontroll. Detta innebär bl.a. att:
  1. spelen ska ha ett starkt konsumentskydd,
  2. det ska råda hög säkerhet i spelen,
  3. de negativa konsekvenserna av spelande ska begränsas, och
  4. spel inte ska användas som ett stöd för kriminell verksamhet

 5. När behövs inte en licens?
  Alla spel kräver inte att den som tillhandahåller spelet innehar licens. Licens krävs inte för spel:
  1. där deltagande inte kräver betalning av en insats,
  2. som sker under privata former med en nära inbördes gemenskap mellan deltagarna, som inte har en organiserad eller professionell prägel och som sker på annat sätt än online och med låga belopp, eller
  3. som utgör ett kombinationsspel i periodisk skrift, radio eller tv, där spelet inte är huvudinnehållet och där betalningen sker genom en informations- och innehållsbaserad tjänst med integrerad betalning eller genom en mobil betalningslösning där betalningen inte överskrider 1/3 000 prisbasbelopp per telefonnummer och dag.

 6. Hur ansöker du om lotteritillstånd?
  När du har gått igenom ovan punkter noggrant och känner att du har din plan tydlig, är det hög tid att ansöka om ett lotteritillstånd. Ansökningsprocessen varierar något mellan de olika licenstyperna. Är det ett lotteri för en förening är det föreningens kommun du ska vända dig till för ansökan, här hittar du exempelvis information för Stockholms stad.  Övriga ansökningar skall ske via Spelinspektionen och det går bra att ansöka via deras webbtjänst

  Det är viktigt att du följer alla regler och krav för att säkerställa att ditt lotteri genomförs på ett lagligt och säkert sätt.

 7. Vad behövs i en ansökan om lotteritillstånd?
  Din ansökan om lotteritillstånd behöver vara på svenska. Spelinspektionen ställer inget krav på att det ska vara auktoriserade översättningar på dokument som inte är skrivna på svenska, men du som ansöker skall själv kunna intyga att översättningen till svenska är korrekt. Exakt vad som behövs för ansökan beror på vilket typ av tillstånd som du ska söka. Här finner du Spelinspektionens ansökan om lotteritillstånd och där kan du få bra information om vad just du behöver. 

 8. Vilka kan få licens för spelverksamhet?
  Enligt 4 kap. 1 § spellagen får licens ges endast till den som
  1. bedöms ha den kunskap, erfarenhet och organisation som krävs för att driva verksamheten,
  2. kan antas komma att driva verksamheten i enlighet med lag och andra författningar som reglerar verksamheten, och
  3. i övrigt bedöms lämplig att driva verksamheten.

   4 kap. 2 § spellagen stadgar även att licens inte får ges till den som
    1. är i konkurs,
    2. är under 18 år,
    3. har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,
    4. i väsentlig utsträckning har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet, eller
    5. har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet.

 9. Hur länge är en licens giltig?
  Spellicenser är tidsbegränsade och kan som längst gälla i fem år, 4 kap. 8 § spellagen. Det är viktigt att du som innehavare ansöker om förlängning av ditt tillstånd senast fyra månader innan giltighetstiden går ut, då är nämligen ditt tillstånd giltigt fram till dess att Spelinspektionen fattat ett nytt beslut om ditt tillstånd.


 10. Kan du få hjälp med ditt lotteritillstånd?
  Ja, det kan du. Om du önskar hjälp med lotteritillstånd för din verksamhet är du välkommen att höra av dig till Abreu Gunnarsson Juridik så kommer en jurist att biträda dig under processen.
 1.  

 


Tillbaka