Abreu Gunnarsson Juridik

TOBAKSTILLSTÅND

Tobakstillstånd

 

För att få sälja tobak behöver du ansöka om ett tobakstillstånd. Du kan ansöka om att få sälja tobak i butik och via internet, alltså på distans. Du ansöker om tillstånd via kommunen som också beslutar om din verksamhet kan få tobakstillstånd eller inte.

 

För att kunna erhålla ett tobakstillstånd krävs att du anses vara lämplig. Vid lämplighetsbedömningen kontaktar kommunen bland annat polisen och skatteverket för att se om du har ett sådant levnadssätt som de anser är förenligt med det ansvar ett tobakstillstånd medför. Även personer som kan komma att ha inflytande i verksamheten kommer att undersökas. Det är även viktigt att din verksamhet är ordentlig med bokföring och att skatter betalas in i tid.


Innan du får beslut avseende din ansökan om tobakstillstånd får du ofta möjlighet att yttra dig i ärendet. För det fall att kommunen föreslår att din ansökan om tobakstillstånd ska avslås är det av yttersta vikt att ditt yttrande blir bra och välformulerat. Det är din möjlighet att få kommunen att ändra sitt beslut så att du får ett tobakstillstånd. 

 

För det fall att din ansökan om tobakstillstånd trots allt avslås kan Abreu Gunnarsson Juridik hjälpa dig med ett överklagande. Kontakta juristbyrån direkt för att få vägledning i ditt ärende!
Tillbaka