Abreu Gunnarsson Juridik


DEN NYA UTLÄNNINGSLAGEN

Tre viktiga punkter om den nya utlänningslagen

Det har skrivits mycket i media och pratats om på nyheter angående den nya utlänningslagen. Men vad innebär den egentligen? Påverkar ändringarna dig och ditt ärende hos Migrationsverket? Nedan listas några av ändringarna som är högaktuella i dagsläget.

 

 1. När börjar den nya utlänningslagen gälla?

  De nya reglerna i utlänningslagen trädde i kraft (började gälla) redan den 20 juli 2021. 

  Det finns inga övergångsbestämmelser för de nya reglerna och Migrationsverket kommer därför att tillämpa de nya reglerna direkt, även om ansökan inkom till myndigheten innan den 20 juli 2021.


 2. Är det möjligt att få permanent uppehållstillstånd genom den nya utlänningslagen?

  Ja, det går fortfarande att få permanent uppehållstillstånd trots den nya lagen, det har dock blivit svårare. Tidigare var huvudregeln att permanent uppehållstillstånd skulle beviljas vid ansökan om uppehållstillstånd. Nu är huvudregeln att personer som ansöker om uppehållstillstånd skall beviljas tidsbegränsat uppehållstillstånd till en början. Du kan beviljas ett permanent uppehållstillstånd först efter att du haft ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige i tre år

  För att du ska kunna beviljas ett permanent uppehållstillstånd krävs följande:

 3. Försörjningskravet från den tillfälliga lagen är kvar

  Det försörjningskrav som funnits i den tillfälliga lagen har införts i den nya utlänningslagen. Det innebär att du som anhörig som bor i Sverige fortsatt måste kunna visa att du har möjlighet att försörja personen som vill flytta till Sverige. För att du ska kunna anses försörja personerna som avser att flytta till Sverige utgår Migrationsverket främst från förbehållsbeloppet som även tillämpas av Kronofogden

  Om du är en utlandssvensk som har för avsikt att återvända till Sverige tillsammans med din familj kan du i dock undantas från försörjningskravet.

  För att undantas från försörjningskravet krävs att följande kriterier är uppfyllda:

  • utlänningen är din make eller sambo, och
  • utlänningen och du ska ha sammanbott utomlands en längre tid eller det på annat sätt står klart att förhållandet är väl etablerat.Det finns givetvis fler ändringar i utlänningslagen som kan komma att påverka dig och din situation. Om du önskar konsultation avseende ditt ärende är du välkommen att
boka ett möte med en migrationsjurist på Abreu Gunnarsson Juridik. Du kan även få hjälp av en jurist med att överklaga ett negativt beslut från Migrationsverket. Kontakta juristbyrån direkt!

Kontakta migrationsjuristen här: