Abreu Gunnarsson Juridik

SVENSKT MEDBORGARSKAP

Svenskt medborgarskap


Vad krävs för att få svenskt medborgarskap?

 

För att du ska kunna erhålla ett svenskt medborgarskap finns det vissa kriterier som måste var uppfyllda.

 

Du kan efter ansökan beviljas svenskt medborgarskap, om du har

 

 1. styrkt din identitet,

 2. fyllt arton år,

 3. permanent uppehållstillstånd i Sverige,

 4. hemvist i Sverige

  1. sedan två år om du är dansk, finländsk, isländsk eller norsk medborgare,
  2. sedan fyra år om du är statslös eller är att bedöma som flykting enligt 4 kap. 1 § utlänningslagen (2005:716),
  3. sedan fem år i fråga om övriga utlänningar, och

 5. haft och kan förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt.

    

   Om ovan kriterier inte är uppfyllda finns det ändå möjlighet för dig att bli svensk medborgare i enlighet med nedan.

    

   1. Om du tidigare har varit svensk medborgare,

   2. Om du är gift eller sambo med en svensk medborgare, eller

   3. Om det annars finns särskilda skäl till det.

    

   Om du inte kan styrka din identitet kan du få svenskt medborgarskap, om du har bott i Sverige i minst åtta år och gör sannolikt att den uppgivna identiteten är riktig.

    

    

   Hur ansöker man om svenskt medborgarskap?

    

   Det går att ansöka om svenskt medborgarskap på migrationsverkets hemsida.


   Det är viktigt att du har kontrollerat innan att du uppfyller samtliga kriterier för att erhålla ett svenskt medborgarskap. Om du inte gör det kommer du troligtvis att få ett avslag och därmed inte få ett svenskt medborgarskap.

    

   För det fall att du har barn kan du ansöka om svenskt medborgarskap för dem i din ansökan. Om dina barn är över 12 år gamla behöver de samtycka till att bli svenska medborgare.

    

   För att kunna göra en webbansökan hos Migrationsverket krävs att du:


   • har en giltig e-postadress

   • har ett BankID

   • kan betala med kort eller via din internetbank på samma gång som du gör ansökan (kortet måste vara aktiverat för internetbetalning)

   • har ditt hemlandspass eller ditt identitetskort från hemlandet till hands eftersom att migrationsverket ställer frågor om dessa.

    

    

   Varför är det bra med ett svenskt medborgarskap?

    

    • Det finns många fördelar med ett svenskt medborgarskap. Ett svenskt medborgarskap gör att du får delta i riksdagsval, vilket enbart svenska medborgare över 18 år är välkomna att delta i. När du har möjlighet att rösta ges du även chansen att påverka hur samhället ska utvecklas och du får på så vis göra din röst hörd.

    • Ett svenskt medborgarskap öppnar även möjligheter för dig att söka vissa tjänster som enbart svenska medborgare får tillträda. Vissa tjänster hos exempelvis polismyndigheten är dedikerade till personer med svenskt medborgarskap.

    • Ett svenskt medborgarskap innebär även att du får tillträde till EU på ett annat sätt än tidigare (om du är tredjelandsmedborgare). Inom EU får EU-medborgare resa fritt och dessutom uppehålla sig utan särskilda tillstånd upp till tre månader. Du får bosätta dig i ett annat EU-land såvida du kan försörja dig på en tjänst, eget kapital eller av annan familjemedlem.

    • Ett svenskt medborgarskap underlättar många gånger resande till andra länder utanför EU. Om du råkar illa ut i utlandet kan du även få hjälp från svenska myndigheter.

    • Ovan är ett axplock på de fördelar som ett svenskt medborgarskap innebär. 


   Går det att överklaga migrationsverkets beslut om att inte ge dig svenskt medborgarskap?

    

   Om du har ansökt om att bli svensk medborgare men får avslag, vilket innebär att du inte får svenskt medborgarskap, kan du överklaga beslutet. Ibland fattar migrationsverket fel beslut vilket gör att migrationsdomstolen kan ändra beslutet. Om du har missat att skicka in bevisning i ditt ärende kan det ges in vid överklagandet, vilket möjliggör att migrationsdomstolen kan återförvisa ärendet till migrationsverket för en ny bedömning.  

    

   Missa inte tiden för överklagande! Normalt har du tre veckor på dig att överklaga beslutet och om du missar den tiden kan du inte längre överklaga.

    

    

   Hur överklagar man migrationsverkets beslut om att inte bevilja en ansökan om svenskt medborgarskap?

    

   • När du överklagar ett beslut som migrationsverket har fattat är det viktigt att du klargör vilket beslut du överklagar, vilket du gör genom att ange beteckningsnummer och datum för beslutet.

   • Därefter behöver du uppge vilka yrkanden du har, enklare sagt, vad önskar du att migrationsdomstolen ska göra? När du har tydliggjort vad du vill med ditt överklagande behöver du berätta varför domstolen ska lyssna på dig och inte på migrationsverket som har avslagit din begäran. Det är viktigt att du styrker dina argument med lag, förarbeten, praxis och doktrin. Med väl underbyggda argument ökar dina chanser för att få ett nytt beslut hos migrationsdomstolen.

   • Om du önskar hjälp med att överklaga migrationsverkets beslut om att inte ge dig ett svenskt medborgarskap kan du kontakta jurist Alicia Abreu Gunnarsson. Hon kan även hjälpa dig att utreda om det finns någon möjlighet för dig att få ett nytt beslut hos Migrationsdomstolen.   Tillbaka

   Kontakta oss: