Abreu Gunnarsson Juridik

SERVERINGSTILLSTÅND

SERVERINGSTILLSTÅND

 

För att få sälja och servera alkohol i din verksamhet behövs ett alkoholtillstånd, eller tillstånd för servering av alkohol. Alkoholtillstånd blir oftast aktuellt för restauranger, nattklubbar och eventlokaler. Vid ansökan om alkoholtillstånd kommer kommunen att göra en utredning av dig som sökande och den lokal som du har för avsikt att nytta vid alkoholserveringen. Det är kommunen som fattar beslut om tillstånd för alkoholservering.

 

Följande ansökningar om alkoholtillstånd är möjliga:

 

  • Ansökan om nytt serveringstillstånd för alkohol
  • Ansökan om tillfällig servering av alkohol
  • Ansökan om att ändra ett gällande tillstånd för servering av alkohol.

 

 

För att kunna tilldelas ett alkoholtillstånd kommer kommunen att utreda följande:

 

  • Om sökanden har fyllt 20 år.
  • Om sökanden är ekonomiskt skötsam och inte förekommer i belastningsregistret de senaste åren.
  • Om personer som kan ha betydande inflytande i verksamheten uppfyller kraven. Det är framförallt VD, ägare, styrelseledamot, firmatecknare eller aktieägare som är aktuellt. 
  • Även långivare kan kontrolleras för att säkerställa den ekonomiska lämpligheten hos den som lånar ut pengar.  
  • Om sökanden har kunskap i alkohollagen. Det innebär att sökanden ska göra ett kunskapsprov om alkohollagen och få ett godkänt resultat.

 

Om du får avslag på din ansökan om alkoholtillstånd kan du överklaga det. Överklagandet skickas sedan till berörd förvaltningsrätt som dömer i frågan.


Abreu Gunnarsson Juridik kan hjälpa dig att överklaga ett beslut om alkoholtillstånd. Kontakta juristbyrån så snart som möjligt för att få hjälp med ditt överklagande!


Tillbaka