Abreu Gunnarsson Juridik

RÖKRUM

Ansök om rökrum för din restaurang

 

Enligt lagen om tobak och liknande produkter föreligger det ett allmänt rökförbud på serveringsställen, 6 kap. 2 § LTLP. Det finns dock vissa möjligheter för restauranger och andra verksamheter att inrätta rökrum, såvida lagstiftarens krav uppfylls.

 

Undantaget från rökförbudet återfinns i 6 kap. 6 § LTLP. För att ett rökrum skall kunna godkännas krävs att det utgör en mindre del av serveringsställets yta. I förarbeten har det konstaterats att det inte bör överstiga 25 procent av den yta där serveringsställets gäster har möjlighet att vistas. Ytan får inte heller vara för liten med hänsyn till säkerhet och ordning. Detta innebär att det inte är möjligt att inrätta rökburar i restauranger, där ventilationen är färdiginstallerad.

 

Rökrummet får inte vara beläget på sådant sätt att besökare måste passera genom rummet.

 

Att servering eller annan liknande verksamhet inte får bedrivas i rökrummet beror på att arbetstagare endast tillfälligt skall behöva vistas i rökrummet i anledning av den passiva rökningen. Det är däremot tillåtet för personalen att vistas i rökrummet då exempelvis askkoppar behöver tömmas eller då det erfordras för att ingripa i andra situationer. Det finns dock undantag för vilka verksamheter som får bedrivas i rökrum, exempelvis får vattenpipor tillhandahållas av personalen och dylikt.

 

Rummen ska vara utformade och ventilerade på ett sådant sätt att rök inte sprids till övriga delar av serveringsstället, 5 kap. 1 § FLTP. Det innebär i de flesta fall att lokalen behöver byggas om för att uppfylla ventilationskravet.

 

Det är viktigt med tydlighet avseende hur personalen skall undvika att utsättas för röken, då personalens hälsa var är den huvudsakliga orsaken till rökförbudet som nu råder, se prop. 2003/04:65.

 

Önskar du hjälp med reglerna om att inrätta ett rökrum kan du kontakta oss på Abreu Gunnarsson Juridik.

Tillbaka