Abreu Gunnarsson Juridik


DE 7 MEST VÄSENTLIGA PUNKTERNA OM BESÖKSVISUM I SVERIGE

ABREU GUNNARSSON JURIDIK > ARTIKLAR > BESÖKSVISUM I SVERIGE

De 7 mest väsentliga punkterna om besöksvisum i Sverige

 

Det finns många olika sätt att komma till Sverige, exempelvis uppehållstillstånd på grund av anknytning, asylskäl, arbetstillstånd m.m. En annan variant är besöksvisum, vilket ofta blir aktuellt för familjemedlemmar som vill hälsa på sin familj som är bosatt i Sverige. Den här artikeln är till för dig som önskar veta mer om besöksvisum och vad som krävs för att du ska erhålla det.

 

 

 1. Vem behöver ett besöksvisum?

  Besöksvisum blir inte aktuellt för alla utländska medborgare. Inom EU har vi fri rörlighet, vilket gör att EU-medborgare inte behöver ansöka om ett besöksvisum när de vill komma till Sverige.

  Medborgare utanför EU och EES-området (EES är Island, Norge och Liechtenstein) kallas tredjelandsmedborgare. Sverige har avtal med olika länder, vilket medför att vissa tredjelandsmedborgare inte behöver ansöka om besöksvisum om de inte har för avsikt att kvarstanna i Sverige mer än 90 dagar. Argentina, Australien, Storbritannien, USA och Peru är exempel på länder som Sverige har avtal med och deras medborgare behöver därför inte ansöka om besöksvisum vid besök som är kortare än 90 dagar. Om personen som önskar besöka Sverige kommer från exempelvis Kina, Eritrea, Gambia, Ecuador, Afghanistan eller Iran behöver denne ett besöksvisum även för de första 90 dagarna. 

  Här kan du läsa vilka medborgare som behöver ett besöksvisum från den första dagen i Sverige. 


 2. När ska du ansöka om besöksvisum?

  Om du behöver ansöka om ett besöksvisum ska du enligt huvudregeln ha gjort det innan du anländer till Sverige. Du behöver dessutom invänta ett beslut på om du får ett besöksvisum eller inte innan du åker in till landet. Sex månader innan din vistelse har du möjlighet att ansöka om visum.

 3. Vad krävs för att resa in i Sverige utan besöksvisum?

  För att du ska kunna resa in i Sverige utan ett besöksvisum krävs först och främst att det land du är medborgare i inte är listat här. 

  Utöver det behöver du ha följande:
  • ett pass som är giltigt åtminstone tre månader efter utresa från Schengenområdet

  • en tur- och returbiljett ut från Schengenområdet. Den ska vara giltig inom 90 dagar

  • en skriftlig inbjudan från din familjemedlem eller vän som du ska bo hos eller en bokningsbekräftelse om du ska bo på hotell

  • pengar för uppehälle och hemresa, 450 kronor per dag. Det kan vara lägre om du ska besöka släkt och vänner eller om det avser barn. Detta kan styrkas bland annat genom kontoutdrag eller intyg från den som avser att betala för dig när du är på besök.


 4. Hur länge är ett besöksvisum giltigt?

  Hur länge du får stanna med ditt besöksvisum kan variera. Det är dock viktigt att vistelsen i Sverige ska kunna anses vara ett besök, vilket medför att det inte kan vara för långt då vistelsen skulle kunna ta formen av en bosättning. Om du ska besöka släkt och vänner kan du få uppehållstillstånd för besök i upp till ett år. Som turist kan du ibland få uppehållstillstånd för besök i upp till nio månader.

   
 5. Går det att förlänga ett besöksvisum?

  Om du har kommit till Sverige viseringsfritt eller med ett kortare besöksvisum finns det möjlighet att förlänga besöksvisumet inifrån Sverige. Det är dock viktigt att ditt besök fortfarande har karaktären av ett besök, så att det inte förväxlas med att du har bosatt dig här eller har för avsikt att bosätta dig i landet. För att du ska kunna förlänga besöket behöver du förklara varför det behöver förlängas, det kan exempelvis vara att det uppstått ett sjukdomsfall hos din familjemedlem som du besöker och att denne behöver din hjälp ytterligare en tid.


 6. Hur ansöker jag om ett besöksvisum?

  Om du befinner dig i Thailand kan du använda dig av Migrationsverkets E-tjänst. Samma tjänst går att använda av dig som önskar förlänga ditt besök i Sverige och därmed redan uppehåller dig här. Om du är i något annat land än Sverige och Thailand ska du fylla i Migrationsverkets blankett för Ansökan om uppehållstillstånd för besök. Var uppmärksam på vilka eventuella bilagor du behöver bifoga till din ansökan , som exempelvis familjeuppgifter. Ansökan ska lämnas in till en svensk ambassad eller ett generalkonsulat. Notera att det även kan tillkomma en avgift för ansökan om uppehållstillstånd för besök. 

   
 7. Kan jag överklaga Migrationsverkets eller en svensk ambassads beslut att inte bevilja ett (förlängt) besöksvisum?

  Ja, det kan du överklaga. Hur du överklagar kan du läsa mer om i den här artikeln. Det är Migrationsdomstolen som sedan går igenom överklagandet och avgör om ambassaden eller Migrationsverket har fattat ett felaktigt beslut. För det fall att beslutet anses felaktigt kommer det att ändras till din fördel och du kan i enlighet med Migrationsdomstolens dom besöka Sverige. Det finns dock en risk att beslutet inte ändras och då måste du förstå varför du inte får möjlighet att besöka Sverige. När du har förstått det och åtgärdat problemet kan du ansöka om besöksvisum igen. Du kan få hjälp av en jurist hos Abreu Gunnarsson Juridik med ett överklagande eller allmän rådgivning om besöksvisum.Tillbaka

Kontakta juristen här: