Abreu Gunnarsson Juridik

Abreu Gunnarsson Juridik hjälper dig

MED UPPEHÅLLSTILLSTÅND

Uppehållstillstånd


Abreu Gunnarsson Juridik kan hjälpa dig att överklaga beslut från migrationsverket. Om du har ansökt om uppehållstillstånd och migrationsverket har valt att inte bevilja dig - eller en anhörig till dig - uppehållstillstånd är det möjligt att överklaga beslutet. Jurist Alicia Abreu Gunnarsson har god erfarenhet från att överklaga beslut om uppehållstillstånd och åtar sig uppdrag inom området.


 

Läs mer om vad du kan göra när du har fått avslag på din ansökan om uppehållstillstånd.
Tillbaka

Kontakta juristen här: