Abreu Gunnarsson Juridik

UPPEHÅLLSTILLSTÅND

Uppehållstillstånd


Abreu Gunnarsson Juridik kan hjälpa dig att överklaga beslut från migrationsverket. Om du har ansökt om uppehållstillstånd och migrationsverket har valt att inte bevilja dig - eller en anhörig till dig - uppehållstillstånd är det möjligt att överklaga beslutet. Jurist Alicia Abreu Gunnarsson har god erfarenhet från att överklaga beslut om uppehållstillstånd och åtar sig uppdrag inom området.Vad är ett uppehållstillstånd?

 

  1. Ett uppehållstillstånd ger dig rätten att befinna dig i Sverige en längre tid än 90 dagar.

  2. Om du har ett uppehållstillstånd kan du lagligen bosätta dig i Sverige.

  3. Ett uppehållstillstånd kan kombineras med ett arbetstillstånd, så att du får rätt att arbeta.

 

 

Vilka typer av uppehållstillstånd finns?

 

  1. Uppehållstillstånd på grund av anknytning. Då kan en person komma till Sverige på grund av en familjemedlem, exempelvis barn eller make.

  2. Uppehållstillstånd för arbete, även kallat arbetstillstånd. Du kan komma till Sverige om du har blivit erbjuden en tjänst och därefter blivit beviljad ett arbetstillstånd.

  3. Uppehållstillstånd på grund av asylskäl. Det är till för dig som behöver söka skydd i Sverige av olika orsaker.

  4. Uppehållstillstånd för studier. Det möjliggör att du kan komma till Sverige och studera.

  5. Uppehållstillstånd som aupair.

  6. Uppehållstillstånd på för besök. Det kan bli aktuellt för dig som har vänner eller familj i utlandet som önskar komma på besök en längre tid.

 Läs mer om vad du kan göra när du har fått avslag på din ansökan om uppehållstillstånd.
Tillbaka