Abreu Gunnarsson Juridik

ABREU GUNNARSSON JURIDIK

ABREU GUNNARSSON JURIDIK > OM ABREU GUNNARSSON JURIDIK

Om Abreu Gunnarsson Juridik


Abreu Gunnarsson Juridik har fokus på att arbeta med förvaltningsrätt, myndighetsjuridik. Genom myndighetsjuridiken får Abreu Gunnarsson Juridik möjlighet att hjälpa klienter med det som kan anses vara det viktigaste i livet.


Förvaltningsrätt

Abreu Gunnarsson Juridik arbetar således med förvaltningsrätt, tillika myndighetsjuridik. Myndighetsjuridik är enligt juristbyrån den juridik som uppstår mellan staten, myndigheter, kommuner och privatpersoner. Om du som privatperson har fått ett negativt beslut från exempelvis en myndighet kan Abreu Gunnarsson Juridik hjälpa dig att överklaga beslutet. Abreu Gunnarsson Juridik hjälper även dig som driver företag och behöver hjälp med tillstånd.

 

Exempel på förvaltningsrätt

1. Restaurang

Du har en restaurang och har fått avslag på den önskade uteserveringen eller det alkoholtillstånd du ansökt om. Abreu Gunnarsson Juridik hjälper dig att överklaga eller komplettera ansökan.

3. Butik

Du bedriver en butiksverksamhet och önskar sälja läkemedel och önskar hjälp med ansökan till läkemedelsverket. Abreu Gunnarsson Juridik kan hjälp dig att granska ansökan innan den insänds till läkemedelsverket.

2. Skola

En kommun meddelar att ditt barn inte får plats på den sökta grundskolan, vilket du anser är fel och du vill ha hjälp att överklaga.

4. Migrationsverket

Migrationsverket ger dig inte förlängt uppehållstillstånd, du anser att det är felaktigt och behöver överklaga inom tre veckor.

Hållbarhet och miljö


Enkelt, digitalt och korrekt.

Hållbarhet i vardagen

Hållbarhet är något som står Abreu Gunnarsson Juridik varmt om hjärtat och det är därför något som prioriteras högt. För att arbeta så hållbart som möjligt undviks onödiga utskrifter, transportmedel är i högsta möjliga grad buss, tåg eller cykel och visitkorten är miljömärkta. Dessutom skickas samtliga fakturor via e-mail om klienten inte särskilt ber om att få den via post.

Digital jurist

Vi har valt att vara digitala, både för miljön och för att underlätta för klienten. Du som klient behöver inte ta dig till ett specifikt kontor för ett möte, utan kan ha möte där du befinner dig.

Kontakta oss: