Abreu Gunnarsson Juridik

Med fokus på hästar och myndigheter

VÄLKOMMEN TILL ABREU GUNNARSSON JURIDIK

ABREU GUNNARSSON JURIDIK > OM ABREU GUNNARSSON JURIDIK

Om Abreu Gunnarsson Juridik


Abreu Gunnarsson Juridik startades med fokus på att bli den främsta juristbyrån inom hästvärlden. Efter mindre än ett verksamt år utökade byrån sitt verksamhetsområde till att även omfatta myndighetsjuridik. Genom hästjuridiken och myndighetsjuridiken får Abreu Gunnarsson Juridik möjlighet att hjälpa klienter med det som kan anses vara det viktigaste i livet.Hästjuridik

 

Abreu Gunnarsson Juridik arbetar med hästjuridik. Hästjuridik är ett begrepp som är tämligen okänt och begreppets betydelse kan säkerligen variera beroende på vem som använder det. Hästjuristen Alicia Abreu Gunnarsson definierar begreppet enligt följande:

 

Hästjuridik är samtlig juridik som har någon koppling till hästar.

 

Exempel på hästjuridik:

 • Det kan handla om en stallägare som behöver hjälp med avtalsskrivande eller indrivning av skadestånd. Det kan bland annat vara att skriva uppstallningsavtal.

 • Det kan också handla om en ryttare som blivit avstängd från kommande tävlingar av Svenska Ridsportförbundets disciplinnämnd och vill se till sina möjligheter att bestrida beslutet.

 • Hästjuridik kan även vara då en häst har skadats och hästägaren vill få ersättning för skadan eller lämna tillbaka sin häst till säljaren.

 • Därtill kan hästjuridik vara då en hästägare vill anlita en medryttare som ska hjälpa till med ridning, stallsysslor och skötsel av hästen.

 • Att vara anställd i ett stall och behöva hjälp med de arbetsrättsliga frågorna är också att anse som hästjuridik. Även arbetsgivaren har möjlighet att få hjälp av en hästjurist gällande bland annat avtal och arbetsrättsliga frågor.

 • Om din häst har blivit felbehandlad av en veterinär har du möjlighet att kontakta en hästjurist för vägledning i hur du ska gå vidare i processen.

 • Samtliga frågor inom hästköp eller försäljning av hästar. Vem står exempelvis för veterinärbesiktningen när en häst ska köpas? Hur ska ett köpekontrakt se ut vid försäljning av häst?

 • Avtal angående träning, tävling och omhändertagande av häst samt fodervärdsavtal är något en hästjurist har möjlighet att hjälp till med.

 • Skadeståndsfrågor med koppling till hästar, stall, hästföretag och liknande.
Inte sällan uppstår det frågeställningar kring juridiken i förhållande till hästar. Hos Abreu Gunnarsson Juridik finns all kunskap samlad på en och samma plats och juristbyrån kan anlitas oavsett vilken juridisk frågeställning som uppstått i förhållande till hästar. När juridik uppstår i anslutning till hästar finns Abreu Gunnarsson Juridik där för att hjälpa dig.

 

Abreu Gunnarsson Juridik kan biträda dig som klient innan, under och efter en tvist. Det är även möjligt att anlita juristbyrån för avtalsskrivande eller avtalsgranskning, framförallt avseende inackorderingsavtal, medryttaravtal eller köpekontrakt.
Myndighetsjuridik


Utöver hästjuridik arbetar Abreu Gunnarsson Juridik även med myndighetsjuridik. Även myndighetsjuridik är ett begrepp som är tämligen okänt, jurister skulle nämligen kalla det för förvaltningsrätt. Myndighetsjuridik är enligt juristbyrån den juridik som uppstår mellan staten, myndigheter, kommuner och privatpersoner. Om du som privatperson har fått ett negativt beslut från exempelvis en myndighet kan Abreu Gunnarsson Juridik hjälpa dig att överklaga beslutet. Abreu Gunnarsson Juridik hjälper även dig som driver företag och behöver hjälp med tillstånd.

 

Exempel på myndighetsjuridik:

 

 • Försäkringskassan avslår en ansökan om sjukpenning, du behöver överklaga eller begära en omprövning.

 • Migrationsverket ger dig inte förlängt uppehållstillstånd, du anser att det är felaktigt och behöver överklaga inom tre veckor.

 • En kommun meddelar att ditt barn inte får plats på den sökta grundskolan, vilket du anser är fel och du vill ha hjälp att överklaga.

 • Du bedriver en butiksverksamhet och önskar sälja läkemedel och önskar hjälp med ansökan till läkemedelsverket. Abreu Gunnarsson Juridik kan hjälp dig att granska ansökan innan den insänds till läkemedelsverket.

 • Du har en restaurang och har fått avslag på den önskade uteserveringen eller det alkoholtillstånd du ansökt om. Abreu Gunnarsson Juridik hjälper dig att överklaga eller komplettera ansökan.


Hållbarhet och miljö


Hållbarhet är något som står Abreu Gunnarsson Juridik och Alicia varmt om hjärtat och det är därför något som prioriteras högt. För att arbeta så hållbart som möjligt undviks onödiga utskrifter, transportmedel är i högsta möjliga grad buss, tåg eller cykel och visitkorten är miljömärkta. Dessutom skickas samtliga fakturor via e-mail om klienten inte särskilt ber om att få den via post.

 

Har du tips på hur Abreu Gunnarsson Juridik kan bli bättre gällande hållbarhet är du välkommen att skriva till info@agjuridik.se.


Juristbyråns allmänna villkor

Kontakta juristen här:

 
 
 
 
 

VILL DU HA HJÄLP?

LÄS MER OM HÄSTJURIDIK

LÄS MER OM MYNDIGHETSJURIDIK