Abreu Gunnarsson Juridik

EGENKONTROLLPROGRAM FÖR TOBAKSTILLSTÅND

Egenkontrollprogram för tobakstillstånd – hur ska det se ut egentligen?

 

För att kunna beviljas ett tobakstillstånd krävs att du som innehavare har ett av kommunen godkänt egenkontrollprogram. Det finns ingen specifik mall på hur ett egenkontrollprogram ska se ut, men det finns däremot riktlinjer som är till för att hjälpa dig som tobakshandlare på traven.

 

Om du är mitt i en process om att beviljas tobakstillstånd är det av yttersta vikt att ditt egenkontrollprogram är godkänt hos kommunen innan beslutet fattas. Att överklaga ett ärende om tobakstillstånd, där du fått avslag på grund av att ditt egenkontrollprogram inte varit tillräckligt väl utformat är inte roligt. Det är mycket lättare och mindre tidskrävande att få det rätt hos kommunen direkt.

 

Här kommer de viktigaste hållpunkterna för dig som önskar få ditt tobakstillstånd godkänt. Var dock uppmärksam på att detta endast är förslag och att du bör utforma ett program som fungerar väl för din specifika verksamhet.

 

 

 1. Syftet med egenkontrollprogrammet och stöd till personal

  Det är bra att du i ditt egenkontrollprogram beskriver hur du har för avsikt att upprätthålla din egenkontroll och vad syftet med egenkontrollen är. Därtill är det klokt att förklara hur din personal informeras om rådande regler och lagstiftning. Var gärna övertydlig, så kommunen verkligen förstår hur du tänkt genomföra egenkontrollen. Ditt program bör underlätta för kommunen när de kommer på kontroller.
   
 2. Kontaktuppgifter 

  Utnämn någon som är särskilt ansvarig för tobaken i din verksamhet. Kontaktuppgifterna till den här personen bör tydligt framgå i egenkontrollprogrammet så att kommunen inte behöver leta efter det.

  Därutöver är det viktigt att företagsnamnet och dess uppgifter finns med, så det står klart vems egenkontrollprogram som lämnats in till kommunen.

 3. Märkning av tobaksprodukter

  För att kommunens tillståndsenhet ska förstå att du har tillräckliga kunskaper för att få sälja tobak är det viktigt att du har koll på aktuell märkning. Det är olika regler avseende cigaretter, snus, e-cigaretter och så vidare. Håll dig frekvent uppdaterad avseende detta och var noggrann när du fyller i ditt egenkontrollprogram. Se även upp för förbjuden märkning, som exempelvis text vilken antyder att en tobaksvara är mindre skadlig än andra tobaksvaror. 

  Beskriv gärna dina rutiner om hur du säkerställer att märkningen är korrekt.

 4. Ålderskontroll för försäljning av tobak

  Tobak får inte säljas till personer som är yngre än 18 år och därför är det väldigt viktigt att du har väl inarbetade rutiner för hur du ska säkerställa att kunden är 18 år fyllda. Det måste även finnas synbara skyltar vilka informerar om åldersgränsen, så det inte går att ta miste på det. Syftet med ålderskontroll är för att förhindra att barn och ungdomar börjar missbruka tobak.  
   
 5. Identitets- och säkerhetsmärkning för tobak

  Identitets- och säkerhetsmärkningen för tobak är inte detsamma som märkning, även om det kan framstå som samma sak. Folkhälsomyndigheten har valt att dela upp dessa och därför bör du vara noggrann med att tydligt klargöra att du har förstått skillnaden. Identitets- och säkerhetsmärkning innefattar bland annat spårbarhetsmärkningen som möjliggör att man kan följa en tobaksvaras hela väg.  Dessutom finns det äkthetsdetaljer, som är synliga men även sådana som kräver utrustning för att synas. I ditt egenkontrollprogram bör du förklara exakt vad ni letar efter för att säkerställa att ni är väl informerade om vad som krävs avseende identitets- och säkerhetsmärkningarna.

 6. Marknadsföring av tobak

  Du får inte marknadsföra tobak, förutom i vissa speciella situationer. Det är accepterat att du inne på försäljningsstället har viss marknadsföring, men var aktsam. Hellre för lite marknadsföring än för mycket för att vara på den säkra sidan. Reklamen får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmuntra till bruk av tobak.

  Du bör beskriva hur dina kommersiella meddelanden är placerade, för att kommunen ska få en god uppfattning av ditt försäljningsställe.

 7. Mängden tobak i förpackningar

  För vissa tobaksvaror finns det specifika regler om hur mycket en förpackning får innehålla. Det är bra att i egenkontrollprogrammet redogöra för hur reglerna ser ut, då det inte ska vara möjligt att sälja dessa produkter styckvis till ett billigt pris. Orsaken till regleringen är att lagstiftaren inte vill locka barn och unga att köpa tobaken.

 8. Rapportering och anmälan av tobak

  Tobaksvaror behöver rapporteras till Folkhälsomyndigheten och du behöver därför säkerställa att produkterna du säljer är rapporterade på rätt sätt. För det fall att en vara inte är inrapporterad får du helt enkelt inte sälja den. Ditt egenkontrollprogram bör därför innehålla rutiner avseende detta informationsinhämtande. 

 


För det fall att du önskar hjälp att upprätta ett egenkontrollprogram kan en jurist på Abreu Gunnarsson Juridik hjälpa dig. Du får då ett skräddarsytt egenkontrollprogram för din specifika verksamhet.Publicerad den 15 augusti 2022.Tillbaka