Abreu Gunnarsson Juridik

BYGGLOV

Bygglov

I vissa situationer behöver du ett bygglov, exempelvis om du ska bygga ett nytt hus, göra en tillbyggnad eller glasa in din balkong. Inom ett detaljplanerat område behöver du även ett rivningslov. Du behöver däremot inte alltid ett bygglov, ibland kan det räcka med en anmälan eller ingenting alls. Du ansöker om bygglov hos kommunen som kan svara på om du behöver bygglov eller om det räcker med en anmälan eller ingenting av det. Det är inte alltid kommunen beviljar bygglov och du har då möjlighet att överklaga beslutet till länsstyrelsen. Även länsstyrelsens beslut kan överklagas och det hanteras då av mark- och miljödomstolen.

 

Du som granne får möjlighet att yttra dig när det ansöks om bygglov i din närhet och bygglovet avviker från detaljplanen. För det fall att du inte anser att bygglov ska beviljas kan du alltså yttra det vid det så kallade grannehörandet. Om beslut fattas har du även möjlighet att överklaga det inom tre veckor från att du tog del av beslutet.

 

Kontakta Abreu Gunnarsson Juridik redan idag om du eller din verksamhet behöver hjälp att överklaga beslut om bygglov.
Tillbaka

Kontakta oss: