Abreu Gunnarsson Juridik

Abreu Gunnarsson Juridik hjälper dig

MED TILLSTÅND FRÅN MYNDIGHETER

Vilken typ av tillstånd?

 

När du bedriver en verksamhet finns det en stor risk att du behöver ett särskilt tillstånd för att lagligen få bedriva din verksamhet på det sätt du önskar. Vanliga tillstånd är exempelvis alkoholtillstånd, tobakstillstånd, tillstånd för att ha uteservering och tillstånd för att sälja läkemedel. För dig som entreprenör och företagare är tiden värdefull och det kan därför vara en bra investering att ta hjälp utifrån för att få rätt på allt pappersarbete som tillståndsansökningar föranleder. Abreu Gunnarsson Juridik arbetar med förvaltningsrätt och har god vana att arbeta mot myndigheter. Med juristbyråns hjälp optimerar du din verksamhets möjligheter att få tillståndet beviljat.

 

Även om du redan har skickat in din ansökan om tillstånd till den aktuella myndigheten för din verksamhet kan Abreu Gunnarsson Juridik bistå dig. Det finns exempelvis en risk att du får avslag på ansökan om läkemedelstillstånd. Avslaget kan eventuellt vara felaktigt och juristbyrån har då möjlighet att hjälpa dig och din verksamhet att överklaga beslutet från myndigheten.

 

Kontakta Abreu Gunnarsson Juridik redan idag om du eller din verksamhet behöver hjälp att överklaga en myndighets beslut om tillstånd.
Tillbaka

Kontakta oss: