Abreu Gunnarsson Juridik

Abreu Gunnarsson Juridik hjälper dig

MED TILLSTÅND FÖR HÄSTVERKSAMHET

Tillstånd för hästverksamhet

 

För vissa hästverksamheter krävas att du har ett tillstånd. Tillståndet ansöker du om hos länsstyrelsen där du tänker bedriva verksamheten. Tillstånd krävs inte enbart för näringsidkare, utan även privatpersoner kan behöva tillstånd för hästverksamhet i vissa situationer.

 


Följande hästverksamheter kräver tillstånd från länsstyrelsen:

 

  • Om du ansvarar för tio hästar eller fler som är äldre än 24 månader. Det kan handla om att du har dem på foder eller äger dem.
  • Om du hyr ut fyra eller fler hästar per år, vilket kan bli aktuellt vid turridningsverksamhet eller liknande.
  • Om du föder upp minst fyra hästar per år.
  • Om du säljer minst fyra hästar per år, oavsett om det är från egen eller någon annans uppfödning
  • Om du samtidigt utfodrar minst fyra hästar, till exempel då du bedriver inackorderingsstall. Det krävs inte tillstånd för en tillfällig uppstallning.
  • Om du bedriver ridskoleverksamhet
  • Om du har en yrkesmässig hästverksamhet.

 

Abreu Gunnarsson Juridik hjälper dig att överklaga beslut om att inte bevilja tillstånd för hästverksamhet. För det fall att du önskar hjälp med ansökan om tillstånd kan du få hjälp av en hästjurist. Kontakta Abreu Gunnarsson Juridik för ett inledande möte!Tillbaka