Abreu Gunnarsson Juridik

Abreu Gunnarsson Juridik

FRÅGOR OCH SVAR

ABREU GUNNARSSON JURIDIK > OM ABREU GUNNARSSON JURIDIK > FRÅGOR OCH SVAR

Abreu Gunnarsson Juridiks frågor och svar

Frågor om hästjuridik


Vad är en hästtvist?

En hästtvist är en rättslig process som uppstår kring en häst.Måste man ha ett ombud i en hästtvist?

Det kan vara en fördel i många hästtvister att företrädas av ett ombud, men det är inget krav att du ska ha det.Hur kan en hästtvist lösas?

En hästtvist kan lösas genom förlikning eller en domstols dom.Hur ser en förlikning i en hästtvist ut?

Förlikningen kan se ut på många olika sätt, det är parterna själva som avgör vad de önskar komma överens om. Ett exempel kan vara att säljaren tar tillbaka hästen och betalar tillbaka köpeskillingen. Det kan även vara att säljaren lämnar ett prisavdrag på grund av ett fel hos hästen. Det kan också sluta på det viset att parterna kommer överens om att inget mer kommer att ske. Vilka olika typer av domstolar kan bli aktuella vid en hästtvist?

Hästtvister är av civilrättslig karaktär och hanteras därför i första hand av allmän domstol. Om en tvist ska prövas av allmän domstol är det först tingsrätt, sedan hovrätt och slutligen Högsta domstolen. Det går även att avtala om att eventuella tvister ska avgöras i enlighet med ett skiljeförfarande, då är andra regler tillämpliga.Frågor om migrationsrätt


Vad är ett uppehållstillstånd?

Ett uppehållstillstånd möjliggör att du kan befinna dig lagligen i Sverige. Det finns olika typer av uppehållstillstånd, vilket du kan läsa mer om här.Vad betyder tredjeland?


Tredjeland är ett land som inte tillhör den Europeiska Unionen (EU).Vem är en tredjelandsmedborgare?


En tredjelandsmedborgare är en person som är medborgare i ett tredjeland.Allmänna frågor om juridik


Vad innebär det att en dom eller ett beslut har vunnit laga kraft?


Det innebär att domen eller beslutet står fast och inte kan överklagas. Kontakta juristen här: