Abreu Gunnarsson Juridik

Abreu Gunnarsson Juridik

FRÅGOR OCH SVAR

ABREU GUNNARSSON JURIDIK > OM ABREU GUNNARSSON JURIDIK > FRÅGOR OCH SVAR

Abreu Gunnarsson Juridiks frågor och svar


 1. Vad är en hästtvist?

  En hästtvist är en rättslig process som uppstår kring en häst.

 2. Hur kan en hästtvist lösas?

  En hästtvist kan lösas genom förlikning eller en domstols dom.

 3. Måste man ha ett ombud i en hästtvist?

  Det kan vara en fördel i många hästtvister att företrädas av ett ombud, men det är inget krav att du ska ha det.

 4. Hur ser en förlikning i en hästtvist ut?

  Förlikningen kan se ut på många olika sätt, det är parterna själva som avgör vad de önskar komma överens om. Ett exempel kan vara att säljaren tar tillbaka hästen och betalar tillbaka köpeskillingen. Det kan även vara att säljaren lämnar ett prisavdrag på grund av ett fel hos hästen. Det kan också sluta på det viset att parterna kommer överens om att inget mer kommer att ske. 

 5. Vilka olika typer av domstolar kan bli aktuella vid en hästtvist?

  Hästtvister är av civilrättslig karaktär och hanteras därför i första hand av allmän domstol. Om en tvist ska prövas av allmän domstol är det först tingsrätt, sedan hovrätt och slutligen Högsta domstolen. Det går även att avtala om att eventuella tvister ska avgöras i enlighet med ett skiljeförfarande, då är andra regler tillämpliga.

 6. Vad är ett uppehållstillstånd?

  Ett uppehållstillstånd möjliggör att du kan befinna dig lagligen i Sverige. Det finns olika typer av uppehållstillstånd, vilket du kan läsa mer om här.

Kontakta juristen här:

 
 
 
 
 

VILL DU HA HJÄLP?