Abreu Gunnarsson Juridik

Abreu Gunnarsson Juridik

FRÅGOR OCH SVAR

ABREU GUNNARSSON JURIDIK > OM ABREU GUNNARSSON JURIDIK > FRÅGOR OCH SVAR

Frågor om migrationsrätt

Vad är ett uppehållstillstånd?
Ett uppehållstillstånd möjliggör att du kan befinna dig lagligen i Sverige. Det finns olika typer av uppehållstillstånd, vilket du kan läsa mer om här.


Vad betyder tredjeland?

Tredjeland är ett land som inte tillhör den Europeiska Unionen (EU).


Vem är en tredjelandsmedborgare?

En tredjelandsmedborgare är en person som är medborgare i ett tredjeland.Allmänna frågor om juridik

Vad innebär det att en dom eller ett beslut har vunnit laga kraft?

Det innebär att domen eller beslutet står fast och inte kan överklagas. Kontakta oss: