Abreu Gunnarsson Juridik

ÖVERKLAGA BESLUT

Att överklaga en myndighets eller kommuns beslut


När behöver du överklaga en myndighets eller kommuns beslut?

 

Om du har haft ett ärende hos en myndighet (såsom Migrationsverket, Trafikverket eller Försäkringskassan med flera) eller en kommun (ofta avser det bygglov, tobakstillstånd eller olika typer tillståndsförfrågningar) kommer ärendet att avslutas med ett beslut. För det fall att beslutet är negativt och inte är i enlighet med vad du önskade behöver du överklaga beslutet. Det är viktigt att ditt överklagande blir korrekt och lyfter det som har blivit fel i anledning av myndighetens eller kommunens beslut.

 

 

Varför är det viktigt att överklagandet blir bra?

 

Med ditt överklagande får du möjlighet att inför nästa instans (vanligtvis förvaltningsrätten eller länsstyrelsen) förklara varför du har rätt i den aktuella frågan. Om du inkommer med relevant fakta och dessutom hänvisar till aktuell lagstiftning och praxis ökar du dina chanser att erhålla ett positivt beslut från domstolen. Det är svårt att ändra beslut som kommit från en myndighet eller kommun och därför behöver du ha solida argument som styrker det du vill få fram.

 

 

Hur skriver man ett överklagande av ett beslut från en myndighet eller kommun?

 

Hur du skriver ditt överklagande beror på ditt ärende och orsaken till varför du har fått ett avslag från kommunen eller myndigheten. Det som dock är viktigt för de flesta överklaganden som kan bli aktuella är följande:

 

  • du behöver ha en tydlig struktur,
  • du behöver förklara för domstolen eller länsstyrelsen vad du önskar få igenom med ditt överklagande,
  • du behöver förklara för domstolen eller länsstyrelsen varför du har rätt,
  • det behöver framkomma vilket ärende det avser och dina kontaktuppgifter, och
  • du behöver hänvisa till relevanta källor såsom lagstiftning, förarbeten, praxis eller doktrin för att styrka dina argument.

 

Du kan läsa om hur du överklagar Migrationsverkets beslut här.Kan du få hjälp att upprätta ett överklagande av en myndighets eller kommuns beslut?

 

Ja. Abreu Gunnarsson Juridik har möjlighet att hjälpa dig som klient med ett överklagande när ärendet befinner är på väg till andra instans, det vill säga när kommunen eller myndigheten har fattat ett negativt beslut. Om du får hjälp av en jurist från byrån behöver du inte oroa dig över hur du ska upprätta ditt överklagande, det är något din jurist hjälper dig med. Självklart får du som klient gå igenom överklagandet innan det översänds till den berörda myndigheten eller kommunen.

 

Du kan maila eller ringa juristbyrån för att få hjälp med ditt ärende.


Tillbaka

Kontakta juristen här: