Abreu Gunnarsson Juridik

Abreu Gunnarsson Juridik hjälper dig

ATT ÖVERKLAGA BESLUT OM  SVENSKT MEDBORGARSKAP

ABREU GUNNARSSON JURIDIK > ARTIKLAR > ATT ÖVERKLAGA BESLUT OM SVENSKT MEDBORGARSKAP

Läs juristens 5 tips om hur du överklagar migrationsverkets avslag på svenskt medborgarskap

 

Har du ansökt om svenskt medborgarskap och äntligen fått ditt beslut från migrationsverket? Fick du ett nej efter att ha väntat lång tid på grund av migrationsverkets långa handläggningstider? Då har du möjlighet att överklaga beslutet för att låta migrationsdomstolen avgöra om beslutet var rätt eller fel. Nedan får du jurist Alicia Abreu Gunnarssons bästa tips på hur du kan överklaga migrationsverkets avslag på din ansökan om svenskt medborgarskap.

 


 1. Förstå problemet i migrationsverkets beslut

  För att du ska kunna skriva ett bra och träffande överklagande är det viktigt att du börjar med att utreda varför du inte fick din ansökan om svenskt medborgarskap beviljad. För att du ska kunna få svenskt medborgarskap krävs att du uppfyller vissa kriterier, exempelvis att du har styrkt din identitet, fyllt 18 år, har ett hederligt levnadssätt med mera. Du kan läsa mer om kriterierna här. Ibland händer det att migrationsverket har missat bevisning som du lämnat in och då behöver du lista ut exakt vad myndigheten har missat när beslutet fattades. Först när du förstår varför du inte fick svenskt medborgarskap kan du skriva ett bra överklagande. Om du känner att det är svårt att förstå knäckfrågan finns det hjälp att få av en jurist som arbetar med migrationsrätt och specifikt svenskt medborgarskap. 


 2. Hitta argument för varför du ska få svenskt medborgarskap

  När du ansökte om svenskt medborgarskap var det säkerligen för att du misstänkte att du faktiskt kunde få det. Att då få ett avslag kan komma som en chock. Det räcker dock inte att i ett överklagande säga att du har rätt till ett svenskt medborgarskap för att domstolen ska hålla med dig. Du måste ha gedigna och underbyggda argument för att ha en chans att ändra migrationsverkets beslut. Dina känslor kan få titta fram i överklagandet, men det är tyvärr inte känslorna som kommer att ge dig ditt svenska medborgarskap. Därför är det av yttersta vikt att du faktiskt hittar bra argument för varför migrationsverket har gjort fel i just ditt ärende.

  "Dina känslor kan få titta fram i överklagandet, men det är tyvärr inte känslorna som kommer att ge dig ditt svenska medborgarskap"

  Argumenten hittar du först och främst i lagen. Vad säger lagen egentligen? Om migrationsverket menar att du inte uppfyllt tiden du måste ha bott i Sverige behöver du visa att du faktiskt har bott här tillräckligt länge. Om migrationsverket menar att din identitet inte är styrkt behöver du styrka den på annat vis.

  Hittar du inte stöd i lagen för det du tycker behöver du gräva djupare till lagens förarbeten. I förarbeten kan du hitta lagstiftarens syfte med lagen. Var det verkligen lagstiftarens mening att personer i din särskilda situation inte skulle kunna beviljas svenskt medborgarskap? Om inte, då kan du ha ett bra case framför dig.

  Även om du känner att du har tillräckliga argument med hjälp av lagen och förarbeten bör du inte stanna där. Nästa steg är att titta på praxis, alltså tidigare rättsfall som behandlar det problem som du står inför. I vissa fall finns det dock inte något tidigare rättsfall som klargjort vad som gäller vid en frågeställning och då kan det bli svårare. Misströsta dock inte, det behöver inte betyda att ditt fall är kört, det kan vara så att det behöver prövas av Migrationsöverdomstolen.

  När du har funnit argumenten för ditt överklagande är det dags att gå vidare till nästa steg!


 3. Ha en bra struktur för ditt överklagande

  För att ditt överklagande ska tas emot på ett bra sätt av migrationsdomstolen är det viktigt att du funderar på hur du ska presentera dina argument som du hittat i steget innan. Det behöver vara tydligt för domstolen vad du vill och varför. Det du förmodligen vill är att ändra migrationsverkets beslut som säger att du inte får bli svensk medborgare, så att du faktiskt får ett svenskt medborgarskap. Domstolen behöver då veta vilket beslut det handlar om och vem beslutet rör. Börja därför med att presentera de uppgifterna så att det inte blir otydligt för personen som hanterar ditt överklagande.

  Efter att du klargjort vad du vill och varför kan en naturlig övergång bli att presentera dina grunder, vilket lagstöd du har. När det är tydligt bör du utveckla ditt överklagande och skriva varför du har rätt och varför migrationsverkets beslut är fel.

  Det kan i vissa fall vara nödvändigt med en sammanfattning, det beror på från fall till fall. Om du har bilagor bör du bifoga dem i slutet av överklagandet.


 4. Nu är det hög tid att skriva överklagandet

  I de tre första punkterna har vi skapat ditt överklagandes skelett, nu behöver du fylla upp de det faktiska materialet. För att du ska bli tagen på allvar är det av yttersta vikt att du skriver ordentligt och genomtänkt. Domstolen ska inte få en chans att tvivla på dig innan den faktiskt har läst igenom det du har att säga. Se till att lägga tid på din presentation helt enkelt. Det är också nödvändigt att det är lätt att förstå det du skriver, krångla inte till det i onödan.


 5. Korrekturläs och skicka in överklagandet

  Slutligen har vi kommit fram till det sista steget, korrekturläsning och inlämnandet av överklagandet. Korrekturläsning är viktigt oavsett om du skrivit ett överklagande innan eller inte. Om du får hjälp av någon som korrekturläser din text får du även möjlighet till konstruktiv kritik och korrekturläsaren kan peka ut problematiska formuleringar som gör att du blir svår att förstå.

  När du känner dig färdig behöver du lämna in ditt överklagande. Var noggrann med att lämna in det i god tid. Missar du deadlinen har du missat din chans att överklaga beslutet. Du har vanligtvis tre veckor på dig att överklaga migrationsverkets beslut från det att du tog del av beslutet.

  Önskar du hjälp med att skriva ditt överklagande kan en jurist från Abreu Gunnarsson Juridik hjälpa dig, ring gärna direkt, 0702 09 29 70 eller maila till info@agjuridik.se.

Kontakta juristen här: