Abreu Gunnarsson Juridik

Abreu Gunnarsson Juridik hjälper dig

MED YTTRANDEN

Yttranden hos myndighet och kommun


När kan du behöva yttra dig inför en myndighet eller kommun?

 

När du har något ärende hos en myndighet (exempelvis Migrationsverket, Trafikverket eller Försäkringskassan) eller en kommun (ofta avser det bygglov, tobakstillstånd eller andra typer av tillstånd) kan du plötsligt få ett föreläggande om att du ska yttra dig i ärendet. Det är viktigt att dina yttranden blir korrekta och lyfter det som är relevant i frågan och ditt ärende.

 

 

Varför är det viktigt att yttrandet blir bra?

 

Du får möjlighet att yttra dig till den beslutande myndigheten eller kommunen innan de hinner fatta ett beslut. Om du inkommer med relevant fakta och dessutom hänvisar till aktuell lagstiftning och praxis ökar du dina chanser att erhålla ett positivt beslut från den myndigheten. Det är ofta enklare att påverka utgången av ditt ärende tidigt i processen än efter att beslut fallit, ta därför vara på din chans direkt.

 

 

Hur skriver man ett yttrande till en myndighet eller kommun?

 

Exakt hur du skriver beror på vilket typ av ärende du har och vad du ska yttra dig om. Det som dock är viktigt för de flesta yttranden som kan bli aktuella är följande:

 

  • att du har en tydlig struktur,
  • att du svarar på det myndigheten eller kommunen bett dig att yttra dig om,
  • att det framkommer vilket ärende det avser,
  • att dina kontaktuppgifter framkommer, samt
  • att du i förekommande fall hänvisar till relevanta källor såsom lagstiftning, förarbeten, praxis eller doktrin.

 

 

Kan du få hjälp att upprätta ett yttrande i ditt ärende hos en myndighet eller kommun?

 

Ja. Abreu Gunnarsson Juridik har möjlighet att biträda dig som klient redan när ärendet befinner sig i första instans, det vill säga hos kommunen eller myndigheten. Om du får hjälp av en jurist från byrån behöver du inte oroa dig över hur du ska formulera dina yttranden, det är något din jurist hjälper dig med. Självklart får du som klient gå igenom yttrandena innan de skickas till myndigheten eller kommunen.

 

Du kan maila eller ringa juristbyrån för att få hjälp med ditt ärende.Tillbaka

Kontakta juristen här: