Abreu Gunnarsson Juridik

Abreu Gunnarsson Juridik hjälper dig

NÄR DU BEHÖVER SÄLJA DIN HÄST

Hästjuristens checklista till dig som ska sälja din häst


Att ta beslutet att sälja sin häst kan kännas tufft. För att inte göra det jobbigare är det viktigt att du som säljare tänker igenom försäljningen ordentligt för att undvika obehagliga juridiska efterverkningar. Abreu Gunnarsson Juridik hjälper dig gärna att få hästjuridiken på plats.Checklista till dig som ska sälja häst!

 

 1. Kolla upp köparen

  Vem är köparen egentligen? Är det ett företag eller en privatperson som köper? Det är viktigt att veta för att du ska kunna utreda vilka lagar som blir tillämpliga på försäljningen av din häst, köplagen eller konsumentköplagen. Om köparen vill reklamera något är det bra att vara medveten om vilken lag som gäller för att du ska veta hur du behöver förhålla dig till köparens önskemål eller krav.

  Du kan även förhindra eventuella problem genom att göra efterforskningar på köparen. Har köparen exempelvis pågående tvister i domstol eller är den allmänt känd för att göra dåliga hästaffärer? Gör ett bra grundjobb innan du säljer din häst.

 2. Berätta om alla kända fel

  Som säljare är det bra att gardera sig inför försäljningen. Se till att berätta om alla kända fel hos hästen och ha det skriftligt. Om du har gjort detta kommer det bli svårare för köparen att reklamera dessa fel hos dig som säljare vid ett senare tillfälle. Det är bättre att vara ärlig om vem hästen faktiskt är, istället för att försöka sminka över det, för det kan komma ikapp dig senare. Köparen bör även veterinärbesiktiga hästen för att vara ännu mer säker på vilken häst de köper. Ta gärna en kopia av veterinärbesiktningen för att du ska veta vad som framkom för det fall att köparen senare önskar reklamera hästen.


 3. Ha ett ordentligt köpekontrakt

  Behövs verkligen ett köpekontrakt, alltså ett avtal som reglerar köpet? Absolut! Här bör ni definiera allt som kan tänkas uppstå vid köpet av hästen. Har ni en särskild överenskommelse? Köparen kanske får testa att ha hästen hemma en stund för att därefter utvärdera om det blev bra eller inte, då är det viktigt med tydlighet kring vad ni bestämt. Om det sedan blir en tvist kring vad som avtalats, är det främst köpekontraktet ni kommer att utgå ifrån, så var noggrann. Ett muntligt avtal är också giltigt, men det är svårt att bevisa vad som gäller vid ett muntligt avtal. Om du har ett muntligt avtal är det bra om du snabbt skriver ned det som sagts för att därefter sända det för bekräftelse till motparten.


 4. Erbjud provridning mer än en gång

  För att köparen ska kunna göra en bra bedömning gällande din häst är det viktigt att du erbjuder provridning av hästen flera gånger. Du bör undvika att sälja din häst om köparen endast sett den på video för det fall att du vill minimera riskerna för en kommande hästtvist. Det kan visa sig att ekipaget inte kommer överens när de väl ses och då finns det en risk att det blir problem med köpet, problem som kunnat undanröjas. Vid provridning ges även en god chans för dig som säljare att bedöma om du tror att din häst kommer att trivas med den eventuella köparen. Om du känner att det är en dålig matchning bör du inte genomföra försäljningen med den ryttaren.


 5. Klargör vad hästen ska användas till hos den nya ägaren

  Det är viktigt att det tydligt framgår vad hästen ska användas till. Det är exempelvis stor skillnad på om hästen säljs som sällskapshäst eller tävlingshäst inom hoppning eller dressyr. Specificera gärna vilken tävlingsnivå som hästen ska tävlas i om den säljs för att användas inom tävling. Det här är viktigt för de fall köparen vill reklamera att hästen inte ”fungerar” som den ska. Om köparen exempelvis har köpt hästen som sällskapshäst men väljer att tävla med hästen kan den inte reklamera hästen för att den inte passar bra som tävlingshäst.

 

 

Fler tips till dig som ska sälja din häst!

 

 • Var tydlig med vilket pris ni kommit överens om.

 • Ha allt skriftligt och se till att båda parter har tagit del av varsitt exemplar.

 


Om du behöver hjälp att upprätta ett köpekontrakt är du hjärtligt välkommen att kontakta din hästjurist hos Abreu Gunnarsson Juridikinfo@agjuridik.se. Du kan även få hjälp att kvalitetssäkra ett redan befintligt köpekontrakt innan du presenterar det för köparen. Givetvis får du ställa ytterligare frågor kring försäljning av häst.


Läs mer om kostnader här.Tillbaka

Kontakta hästjuristen här:

 
 
 
 
Vad ska man tänka på när man säljer en häst