Abreu Gunnarsson Juridik

Abreu Gunnarsson Juridik hjälper dig

ATT UNDVIKA EN HÄSTTVIST

ABREU GUNNARSSON JURIDIK > ARTIKLAR > UNDVIK EN HÄSTTVIST

Hästjuristens 7 tips på hur du kan undvika en hästtvist!

 

Går du i tankar att köpa häst? Grattis! För att ditt hästköp ska flyta på så bra som möjligt är det däremot viktigt att vara noggrann med ditt hästköp. Det finns mycket du kan göra själv för att undvika en framtida tvist. Givetvis är det svårt att gardera sig helt, men många tvister hade kunnat undvikas om både säljare och köpare tog längre tid på sig innan köpet fullbordades. Dolda fel i hästen är exempelvis sådant som i sin natur är svåra att undvika.

 

Läs mer nedan vad du kan göra för att inte hamna i en lång och dyr tvist om fel i häst i onödan.

 


1. Välj säljare med omsorg vid hästköp

 

Att välja sin säljare med omsorg kan tyckas låta märkligt, det är ju trots allt hästen du ska köpa, inte säljaren. Men med en noggrann säljare som inte har en historia av bråkiga hästförsäljningar kan många problem undvikas. Om den du ska köpa hästen av är allmänt känd för att sälja stökiga och skadade hästar kan det vara skönt för dig som köpare att undvika den säljaren. Gör därför en ordentlig bakgrundskoll på hästens nuvarande ägare, oavsett om det är en privatperson eller näringsidkare (hästföretag). Bakgrundskollen bör innebära att du åtminstone hör med dina kontakter inom hästbranschen om den aktuella säljaren är känd för dem. Du kan även kontakta tingsrätten som säljaren hör till för att se om den är aktuell i någon hästtvist. Visar det sig att personen eller företaget finns med i olika hästrelaterade tvister finns det anledning att ifrågasätta om det är den säljaren du vill köpa din häst av. Alla tvister bör dock inte innebära att det är en dålig hästförsäljare, läs gärna domen och avgör själv om du tycker att det verkar vara en bra säljare.

 


2. Välj köpare med omsorg vid hästköp

 

Precis som ovan är det viktigt att vara noggrann med vem man väljer att göra hästaffärer med. Om du ska sälja din häst vill du - förutom att hästen kommer till ett bra hem – undvika eventuella framtida problem. Gör en bakgrundskoll på köparen, gärna en som påminner om den för säljaren ovan. Här kan det även bli aktuellt att se till köparens betalningsförmåga genom att kontakta kronofogden eller skatteverket som kan ge dig uppgifter om det finns skulder och hur mycket taxerad inkomst köparen har. Att köpa häst innebär höga utgifter varje månad och om du vill försäkra dig om att hästen kommer till ett bra hem, borde hemmet kunna betala för hästen och dess omkostnader.

 

Utred även köparens kunskaper i ridning och hästhållning. Om det är en orutinerad hästägare kan det vara bra att säkerställa att köparen kan få den hjälp som krävs via stallet hästen ska stallas upp eller på annan väg. Säkerställ att den ovana köparen förstår hur mycket hästen kostar varje månad.

 


3. Provrid hästen flera gånger

 

Det kan kännas påträngande att kräva fler provridningar, men det lönar sig ofta för både säljare och köpare i slutändan. Provrid minimum två gånger, men helst fler om det är möjligt. Om säljaren inte är villig till fler provridningar kan det ifrågasättas om det är rätt säljare för dig. Jag vill dock höja ett varningens finger här. Det är av yttersta vikt att båda parter dyker upp på avtalad tid, om det inte finns en mycket god orsak till att inte göra det. För det fall att du inte dyker upp är risken stor att den andra parten avslutar möjligheterna till hästköpet omedelbart och du kan gå miste om din drömhäst.

 

Vid provridning bör du vara noggrann med att få se hästen i olika miljöer. Se till att åtminstone en gång få ta in hästen från hagen, göra iordning den och rida från början till slut. Ställ frågor till säljaren, till exempel om hästen kan vara ensam i ridhus, hur den är att lasta och om det är möjligt att rida ut ensam på hästen. Om möjligt kan det även vara bra att provrida hästen på en uteritt. Köper du en hopphäst bör du givetvis hoppa den innan köpet.

 

Ta gärna med din instruktör vid en eller flera provridningar, den personen har bra koll på din kunskapsnivå och vad som kan passa dig och inte. Glöm bara inte att visa uppskattning till personen som hjälper dig, även om den inte önskar betalning, det kommer att löna sig då du förmodligen kommer att behålla kontakten med personen!

 


4. Undersök hästens historik ordentligt

 

Ställ frågan vad hästen har gjort tidigare hos säljaren men även innan den kom till säljaren. Begär ut samtliga journaler från veterinärer, inklusive eventuella röntgenbilder och ultraljud. Kontakta även de försäkringsbolag hästen varit försäkrad hos för att få reda på reservationer och ärenden där ersättning lämnats. För att få ut information från försäkringsbolag och veterinärer krävs fullmakt från ägaren. Om ägaren inte vill lämna fullmakt kan du ifrågasätta om det är rätt säljare för dig. Dyker det upp tidigare skador bör du vara extra noggrann vid besiktningen för att se om skadorna läkt korrekt och ordentligt, se därför till att påpeka detta för veterinären.

 

Om säljaren nämner att hästen har goda tävlingsmeriter bör du begära att få se dessa, eller själv kolla upp meriterna i tävlingsdatabasen. Om det finns filmer på hästen när den tävlar är det bra om du får ta del av dessa.

 


5. Undersök hästens dagsform med hjälp av veterinär

 

Oavsett hur hästens historik ser ut är det av vikt att du får veta hur hästen verkar må idag. Om du är köpare bör du välja en veterinär som du kan lita på som kan besiktiga hästen. Har du inte hunnit hitta en veterinär du kan lita på är det bra att få rekommendationer från stallkamrater, de brukar oftast ha bra koll på veterinärerna i närområdet. Om hästen är dyrare än 100 000 kronor kan försäkringsbolagen kräva att hästen röntgas innan den kan försäkras, dubbelkolla vad som gäller med just ditt försäkringsbolag. Om hästen uppvisar något avvikande är det alltid bra att undersöka det ytterligare. Besiktning kan ske i stallet och på klinik, båda kan vara bra alternativ. Om hästen är av den dyrare klassen rekommenderar jag däremot att besiktning sker på klinik då fler hjälpmedel finns att tillgå där.

 


6. Ha ett bra köpekontrakt vid hästköp

 

Vid en hästtvist är det två saker som står särskilt i centrum, det är först och främst hästen, men därefter kommer köpekontraktet. I köpekontraktet ska i princip allt framgå såsom pris, ålder, köpare, säljare, skador, beteende och så vidare. Om du ställer frågor exempelvis om hästen har patellaupphakning bör detta framgå i avtalet. För det fall att säljaren erbjuder bytesrätt bör villkoren för denna bytesrätt framgå med yttersta tydlighet. Med ett bra köpekontrakt minskar risken för en kommande tvist radikalt. Om säljaren önskar stora friskrivningar är det rimligt att det påverkar priset då du som köpare tar en större risk.

 

Våga förhandla! Skriv absolut inte på något du inte känner dig bekväm med, det kan straffa sig senare.

 


7. Ta hjälp i tid

 

Om tvisten trots allt är ett faktum, ta hjälp så snart som möjligt av någon som kan hästtvister. Ofta går det mesta att lösa genom en utomrättslig förlikning, vilket blir mindre kostsamt och det går betydligt mycket snabbare än om tvisten hanteras av domstolen. En hästjurist vet vilken typ av bevisning som behövs och kan ganska snabbt avgöra om du har ett bra ärende eller inte.

 

 

Slutligen vill jag önska dig stort lycka till med ditt kommande hästköp! Om du är noggrann från början kommer ditt hästägande högst troligt att få en fantastisk start.

Kontakta hästjuristen här: