Abreu Gunnarsson Juridik

Abreu Gunnarsson Juridik hjälper dig

MED SOCIALRÄTT

Vad är socialsrätt?

 

Socialrätt är de ärenden som handläggs av försäkringskassan, socialtjänsten, pensionsmyndigheten med flera. Myndigheterna har till uppgift att tillämpa lagen korrekt för att utefter det fatta beslut, som ofta påverkar individen.


Ibland uppstår ändå situationer där en myndighet som exempelvis försäkringskassan har gjort fel och tillämpat lagen på ett felaktigt sätt. Myndigheten kan även missa att beakta viktig information som du lämnat in, vilket lett till att du fått ett negativt beslut som skulle kunna ha blivit positivt om all information uppmärksammats i ditt fall. I fall med försäkringskassan kan det bland annat handla om att sjukpenning inte betalas ut till dig som är sjuk och inte kan arbeta. Om detta har hänt finns den en god anledning att överklaga försäkringskassans beslut.


Abreu Gunnarsson Juridik har möjlighet att hjälpa dig med ett överklagande av en myndighets beslut till fast pris eller löpande timtaxa. Hör av dig för en första bedömning redan idag.
Tillbaka

Kontakta juristen här:

 
 
 
 
 

HEMSIDA


Hemsidans huvudfotograf


är Kristin Harms.


Copyright © All Rights Reserved

Denna webbplats använder cookies. Cookies används för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker webbplatsen. De används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Genom att fortsätta vistas på den här webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Cookies går att ta bort via din webbläsare.

Godkänn