Abreu Gunnarsson Juridik


OM ENSKILD VÅRDNAD

Vad är ensam vårdnad och vad är kraven för att få det?

 

Ensam vårdnad, även kallad enskild vårdnad, innebär att barnet endast har en vårdnadshavare. Om du som förälder till barnet har ensam vårdnad medför det att du är den som kan fatta beslut om barnets angelägenheter. Du kan därmed fatta beslut om juridiska, ekonomiska och övriga frågeställningar som kan tänkas uppkomma kring barnet, utan godkännande från den andre föräldern.

 

Att du som ensam vårdnadshavare har rätt att fatta beslut kring barnet betyder inte att den andre föräldern inte ska ha något med barnet att göra. Alla beslut du tar kring barnet ska vara utifrån barnets bästa, vilket ofta innebär att barnet ska ha kontakt med båda sina föräldrar. Därför tittar domstolen ofta till vem av föräldrarna som kan tänkas upprätthålla barnets kontakt med båda föräldrarna bäst vid ett beslut om ensam vårdnad.

 

Både du som mamma och du som pappa har möjlighet att få enskild vårdnad, det handlar främst om vem som uppfattas som lämpligast inför rätten. Vid bedömning av lämplighet är det mycket som vägs in, exempelvis samarbetsvilja, boende och försörjning. Huvudregeln är däremot att föräldrarna ska ha gemensam vårdnad, även kallad delad vårdnad, och domstolen kommer därför att in i det sista försöka få er att samarbeta.När behövs ensam vårdnad?


Om ni föräldrar inte kan komma överens om barnets angelägenheter såsom vilken skola barnet ska gå i, om barnet ska få ett pass eller annats som är väsentligt för att barnet ska kunna ha en fuungerande vardag kan det bli aktuellt med ensam vårdnad. Du kan läsa mer om vårdnadsprocessen här.Tillbaka

Kontakta juristen här: