Abreu Gunnarsson Juridik


INLEDANDE MÖTE OM VÅRDNADSTVISTER

Inledande möte om vårdnadstvister

 

Det är inte helt lätt att veta var man ska börja när det börjar storma upp till en vårdnadstvist. För att du ska känna dig bättre informerad innan du eventuellt påbörjar en vårdnadstvist erbjuder Abreu Gunnarsson Juridik ett inledande möte med en av våra jurister. Mötet går ut på att du ska få grundläggande kunskap om vilka rättigheter och skyldigheter du har som förälder, men även vilka chanser du kan ha i en vårdnadstvist och råd kring hur du kan gå vidare. Med det inledande mötet får du även verktyg som hjälper dig avseende vad du ska tänka på i en vårdnadstvist och viken eventuell bevisning som kan tänkas vara av värde.


Exempel på frågor som kan besvaras på mötet:


Har du möjlighet att få ensam vårdnad?


Vad anses vara en olämplig förälder?


Hur ansöker du om ensam vårdnad?


Vad kostar en vårdnadstvist?


Vad är barnets bästa?


Vilken bevisning är bra i ett vårdnadsmål?


Hur går processen till i en vårdnadstvist?


 

Det inledande mötet beräknas ta 1 timme och du ges möjlighet att i förväg skicka in frågor om vårdnadstvister som du sedan får svar på under mötet. I nära anslutning till mötet får du även ta del av ett skriftligt underlag som du får behålla och kan gå tillbaka till när behov finns.


Mötet hålls via Zoom eller telefon och kan bokas vardagar mellan klockan 8:00 och 18:00. 
Tillbaka

SKICKA EN MÖTESFÖRFRÅGAN