Abreu Gunnarsson Juridik

Abreu Gunnarsson Juridik hjälper dig

NÄR DIN HÄST ÄR SKADAD

Juridik i samband med skadade hästar


Har hästen som du nyligen köpt plötsligt visat sig vara skadad trots att det inte uppgavs på veterinärbesiktningen? Eller har du precis sålt en häst utan anmärkning då köparen plötsligt hör av sig och vill häva köpet på grund av att hästen är skadad? Kanske har någon råkat skada din häst som lett till stora kostnader för dig? Nedan finner du information gällande dessa frågor.

 


Köp av skadad häst


Vilken lag är tillämplig när hästen är skadad vid köpet?


Vilka rättigheter köparen har och vilka skyldigheter säljaren har beror oftast på vilken lag som är tillämplig. Det är antingen konsumentköplagen eller köplagen som reglerar försäljningen av hästen. Köplagen tillämpas då det är ett köp mellan två privatpersoner eller två företag eller om en privatperson säljer till ett företag. Konsumentköplagen blir istället tillämplig då det är ett företag som säljer en häst eller annat till en privatperson. Hästar i lagens mening går under samma kategori som varor och därför benämns en skada hos hästen som fel i häst. I vissa fall är det tydligt vilken lag som ska tillämpas, men ibland kan även det vara tvistigt och då behöver det redas ut först.

 


Vilka åtgärder kan bli aktuella när en skadad häst har sålts? 


Köparen kan ha rätt att häva köpet om felet visar sig inom sex månader från det att köpet gjordes och konsumentköplagen är tillämpbar. Köparen kan även i vissa fall ha rätt att häva köpet om hästen väsentligen avviker från vad säljaren utlovat. Att köparen har rätt att häva köpet av hästen är dock inte lika med att köparen har rätt till skadestånd. Om felet varit helt utom säljarens kontroll och säljaren inte lämnat någon definitiv utfästelse om hästens tillstånd, finns det anledning att tro att köparen utifrån de omständigheterna inte kan få skadestånd från säljaren.


Köparen kan även ha rätt till så kallad omleverans. Det kan bli aktuellt om hästen köptes av ett försäljningsstall eftersom att de äger många hästar som kan påminna om varandra. Det är sällan en privatperson har möjlighet att erbjuda en omleverans av en nyinköpt häst.


Utöver ovan kan köparen dessutom ha rätt till ett avhjälpande, det vill säga att säljaren har rätt att åtgärda felet. Även det kan bli svårt när det handlar om hästar eftersom att de är levande djur. Men det kan i vissa särskilda fall bli aktuellt, framförallt vad gäller utrustning som medföljer i köpet.


Vanligtvis brukar säljaren och köparen ingå en förlikning utanför domstol när det uppstår fel i häst efter köp. Förlikningen brukar ofta innebära ett prisavdrag, men det behöver inte vara så.

 


Annan skada på din häst


Det kan även uppstå situationer då din häst blir skadad under tiden du äger hästen. Om det sker finns det möjlighet för dig att kräva skadestånd från personen som orsakat skadan. Då kan du ha rätt till veterinärkostnader och andra förluster som uppkommit på grund av skadan. Läs gärna mer i min artikel, Har din häst skadats? Få koll på skadeståndet!Vill du veta mer eller behöver du hjälp med en skadad häst, kontakta info@agjuridik.se.Tillbaka


Kontakta hästjuristen här:

 
 
 
 
 
Min häst är skadad, kan jag få skadestånd