Abreu Gunnarsson Juridik

Abreu Gunnarsson Juridik hjälper dig

ATT MEDLA I HÄSTTVISTER

Medling i hästtvist


Hästtvister är ofta långdragna och påverkar båda parter negativt. Många gånger leder en tvist i slutändan ändå till en förlikning, efter att både köparen och säljaren fått dyra rättegångskostnader (kostnader för juridiskt ombud).

 

Om du och din motpart är oense om den sålda hästens skick och köparen önskar prisavdrag eller hävning av hästköpet finns det nu ett alternativ till en långdragen och kostsam tvist. Juristbyrån Abreu Gunnarsson Juridik kan erbjuda en medling mellan parterna, där ni delar på kostnaderna för det juridiska ombudet. Hästjuristen från Abreu Gunnarsson Juridik kommer att beakta båda parters önskemål och medla men även ur ett juridiskt perspektiv föreslå en förlikning mellan parterna. Om säljaren och köparen slutligen kommer fram till en överenskommelse upprättas ett förlikningsavtal som signeras av båda parter för att slutligt reglera tvisten.

 

Kontakta juristbyrån Abreu Gunnarsson Juridik för att få veta om din situation kan vara aktuell för ett medlingsförfarande utanför rättssalen.Tillbaka

Kontakta hästjuristen här:

 
 
 
 
 

HEMSIDA


Hemsidans huvudfotograf


är Kristin Harms.


Copyright © All Rights Reserved

Denna webbplats använder cookies. Cookies används för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker webbplatsen. De används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Genom att fortsätta vistas på den här webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Cookies går att ta bort via din webbläsare.

Godkänn