Abreu Gunnarsson Juridik

Abreu Gunnarsson Juridik hjälper dig

MED HÄSTTVISTER

HÄSTTVISTER


En typisk hästtvist är när en köpare efter en stund upptäcker något som den anser vara ett fel hos hästen som en säljare vid ett tidigare skede har sålt till köparen. När köparen kommit till insikt att denne önskar kräva någon åtgärd med anledning av felet påbörjas efterforskningarna på vad som kan tänkas vara skäligt i den särskilda situationen. I vissa fall meddelas säljaren omedelbart om köparens avsikt att kräva en åtgärd på grund av felet, men ofta väljer köparen att kontakta en jurist innan den första inledande kontakten påbörjas.

 

En hästtvist uppstår när ena parten klargör att den önskar att motparten ska fullgöra någon typ av förpliktelse – exempelvis att en hävning ska ske vid ett hästköp – och motparten motsätter sig kravet. Det går att få hjälp av en jurist redan innan hästtvisten påbörjats, vilket många gånger kan vara till en fördel för att minimera eventuella ekonomiska risker.


Om du står inför en hästtvist men känner dig osäker på vad du kan göra härnäst är du hjärtligt välkommen att kontakta hästjuristen hos Abreu Gunnarsson Juridik. Juristbyrån erbjuder inledande möten över Zoom för att du ska kunna ställa frågor om din situation. 


Tillbaka

Kontakta hästjuristen här: