Abreu Gunnarsson Juridik

Abreu Gunnarsson Juridik hjälper dig

NÄR DU DRIVER EN RIDSKOLA

Juridik för ridskolor


Det finns många olika situationer du som bedriver en ridskola kan ställas inför då det kan vara nödvändigt att få hjälp av juridiskt ombud. Ibland kanske det finns boxar över i stallet där det kan bedrivas inackordering för privathästar, hur ska ridskolan förhålla sig till det? Det kan exempelvis finnas ett behov av att kontakta skatteverket och lägga till ett verksamhetsområde för att ni ska ha möjlighet att även bedriva viss inackordering. Dessutom är det klokt att ha ett bra inackorderingsavtal som är särskilt anpassat efter att er redan befintliga verksamhet ska kunna fortlöpa som tidigare.

 

Det finns även tillfällen då ridskolan ska expandera och nya hästar ska köpas in till verksamheten. Plötsligt kanske en av hästarna visar sig vara skadad och oförmögen att ingå i ridskolans dagliga verksamhet. Har ni rätt att lämna tillbaka hästen eller få ersättning för veterinärvård? Mycket av de eventuella situationerna kan ni förbereda er på genom ett bra köpekontrakt för att det ska fungera för just er ridskola.

 

Vid frågor är ni välkomna att kontakta hästjuristen Alicia på alicia@agjuridik.se.

 
Tillbaka

Kontakta hästjuristen här: