Abreu Gunnarsson Juridik

Abreu Gunnarsson Juridik hjälper dig

NÄR DU DRIVER EN HÄSTKLINIK

Juridik för hästkliniker


Frågor kring företagande

 

En hästklinik är mycket mer än endast den vårdande verksamheten, det är i grund och botten ett företag. Att bedriva företag resulterar ofta i många frågetecken av olika karaktär och det är inte helt ovanligt att det uppstår frågor av juridisk art. Det kan handla om allt från problem med ett hyresavtal till en faktura som behöver bestridas. Vilka rättigheter har ni egentligen och vilka skyldigheter finns? Kontakta gärna Abreu Gunnarsson Juridik för att bringa klarhet kring de juridiska frågor som uppstått kring hästkliniken!Missnöjd hästägare


Att bedriva en hästklinik kan innebära stora risker och påfrestningar. Ni möter hästägare som ofta är upprivna då deras mest kära vän är i behov av vård. Även om samtliga som arbetar på kliniken gör sitt bästa för att vårda de hästar som kommer in till kliniken uppstår det ibland komplikationer. Komplikationerna kan givetvis vara av olika allvarlighetsgrad och förhoppningsvis går det att rätta till så att hästen blir bra efteråt. Ibland går det dessvärre inte att korrigera felet och följden blir ytterst problematisk då hästen kanske till och med avlider. Oavsett om komplikationerna som uppstår är allvarliga eller mindre allvarliga finns det en risk att hästägaren vill få en viss ersättning med anledning av det som skett. Detta kan uppenbara sig genom ett betalningskrav från hästägaren eller en stämning i domstol. I de situationerna är det klokt att ta hjälp av ett juridiskt ombud för att avgöra om hästägaren har en god grund för att kräva ersättning eller inte. Det finns en möjlighet till förlikning i de här situationerna, något som är både mer tids- och kostnadseffektivt i jämförelse med en domstolsprocess. Om din hästklinik behöver hjälp med en situation då en hästägare blivit missnöjd kan ni kontakta hästjuristen Alicia Abreu Gunnarsson på alicia@agjuridik.se.

 

Vid frågor är ni välkomna att kontakta hästjuristen Alicia på alicia@agjuridik.se.

 
Tillbaka

Kontakta hästjuristen här: