Abreu Gunnarsson Juridik

Abreu Gunnarsson Juridik hjälper dig

NÄR DU BEDRIVER INACKORDERING

Avtal för inackordering


Varför är det viktigt att ha ett välanpassat inackorderingsavtal egentligen?  Eftersom att mycket av det som sker i hästvärlden är helt oreglerat i lag är det bra att som stallägare förebygga framtida konflikter genom att själv reglera kritiska situationer innan de uppstår. Om dina inackorderingar är medvetna om vad som händer i respektive situation minskar risken för kostsamma och långdragna konflikter i domstol. För vem är det egentligen som ska tillse att hagen är hel varje dag? Vems ansvar är det om hästen skadar utrustning i stallet, eller om utrustning i stallet skadar hästen?

 

Muntliga avtal är giltiga i Sverige, men utan ett skriftligt avtal är det svårt att bevisa vad parterna faktiskt kommit överens om. Därför räcker det inte att säga att stallhyran ska vara betald ett specifikt datum varje månad, det ska även stå skriftligt i ett avtal för stallägarens och hyresgästens säkerhet.

 

Om du ska upprätta ett inackorderingsavtal finns Abreu Gunnarsson Juridik till för dig och hjälper dig. Här har du även tips på vad du bör tänka på.

 

Söker du en hästjurist som kan hjälpa dig med kontraktsskrivning? Abreu Gunnarsson Juridik hjälper dig att ta fram ett avtal som passar just dig och dina behov. Kontakta hästjuristen på alicia@agjuridik.se!

 

Tillbaka

Kontakta hästjuristen här: