Abreu Gunnarsson Juridik

Abreu Gunnarsson Juridik hjälper dig

NÄR DU BEHÖVER ETT HÄSTAVTAL

De viktigaste avtalen inom hästbranschen


Det finns många olika situationer i hästvärlden som kan föranleda att det finns behov av ett avtal och Abreu Gunnarsson Juridik har valt att benämna den gruppen av avtal som hästavtal. Att reglera de juridiska förhållandena i avtal är nödvändigt då det är få situationer som uppstår i hästvärlden som är reglerade i lag. Abreu Gunnarsson Juridik hjälper dig att upprätta skräddarsydda avtal för just den situation du behöver reglera.


KÖPEKONTRAKT
KÖPEKONTRAKT
UNDVIK TVIST OCH BESTÄLL ETT KÖPEKONTRAKT SOM REGLERAR DIN SPECIFIKA SITUATION
MEDRYTTARAVTAL
MEDRYTTARAVTAL
FÅ ETT TRYGGT SAMARBETE MED DIN MEDRYTTARE OCH REGLERA DET MED ETT AVTAL
INACKORDERINGSAVTAL
INACKORDERINGSAVTAL
FÖREKOM PROBLEM MED INACKORDERINGAR OCH HA ETT BRA INACKORDERINGSAVTAL